Mezinárodní socialisté: Bělorusko a boj proti Lukašenkovi

V Bělorusku započalo masové protestní a stávkové hnutí namířené proti zkorumpované a autoritářské vládě Alexandra Lukašenka. Stovky tisíc lidí vyšly do ulic. Stávky probíhají v továrnách, hutích, dolech, v energetickém a petrochemickém průmyslu, v médiích a jinde. Lukašenko a jeho spojenci odpověděli represí, použili státní moc k útoku na protesty a pozatýkali vůdce stávek, čímž jen hnutí posílili a zradikalizovali.  Jsme solidární s běloruskými protesty. Jsou součástí nové vlny protestů, mezi které patří demonstrace v Libanonu, Bolívii, Mali a Thajsku, a které požadují politické a společenské …

Stanovisko IST k Řecku: „Ne“ dohodě!

Vítězství Syrizy v řeckých volbách 25. ledna 2015 bylo vítězstvím pro levici a hnutí pracujících nejen v Řecku, ale napříč Evropou. Znamenalo průlom v boji proti úsporným opatřením, kterými západní vládnoucí třídy reagovaly na globální hospodářskou krizi (jakmile opadlo bezprostřední zděšení z finančního krachu v roce 2008). V následujících měsících se vláda Alexise Tsiprase snažila dosáhnout kompromisu se zástupci dominantních mocností Evropské unie. Ten měl přinést úlevu od škrtů a zmenšit břímě dluhu, který leží na řeckých občanech. Tsipras a jeho …

Ani Západ, ani Rusko: Ne imperialistickým válečným hrám na Ukrajině

Stanovisko Tendence mezinárodních socialistů (IST) Výskyt ruských vojáků v neoznačených uniformách v ulicích Krymu a reakce Západu a nové ukrajinské vlády na tuto skutečnost přivedla Ukrajinu na pokraj války. Administrativa USA za sebe oznámila vyslání bojových letounů a vojáků na území Polska a Litvy. Pokrytecky odsuzuje ruskou intervenci na Krymu a zapomíná tak nejen na své války v Iráku a Afghánistánu, ale na i na činy na svém „zadním dvorku“ jako byla námořní blokáda Kuby v říjnu 1962 a invaze do Panamy …

Stanovisko solidarity s Řeckem

Stanovisko International Socialist Tendency z 29. února 2012 1. Ekonomické politice rozvinutého kapitalistického světa nyní dominují úsporná opatření. V odpovědi na globální krizi uspíšenou tendencí velkých bank spekulovat se západní vládnoucí třídy rozhodly přenést náklady na bedra pracujících a chudých. Snížení veřejných výdajů dostalo svět do pasti pomalého růstu. A zároveň vytvořilo příležitost provést další neoliberální „reformy“, přičemž právě ty předešlé umožnily, aby dnes finanční trhy unikaly jakékoli kontrole. 2. Je nešťastným osudem Řecka, že …

Statní kapitalismus v Rusku: Kapitola 1.11: Vyvlastnění rolnictva

Říjnová revoluce vyvlastnila velké statkáře, církev a monarchy. Venkovská buržoazie – kulaci – nejen že nebyla vyvlastněna, ale dokonce během NEPu z řad středních rolníků mnoho nových kulaků vzešlo. Kulaci, společně se soukromými obchodníky, vykořisťovali venkovskou chudinu. Soukromý kapitalismus v zemědělství pokračoval až do roku 1928. Kolektivizace tento stav radikálně změnila. Není třeba diskutovat o efektu kolektivizace na třídní strukturu venkova. Musíme si však položit následující otázku: Jak kolektivizace ovlivnila celkový výstup zemědělského sektoru …

Statní kapitalismus v Rusku: Kapitola 1.10: Dělník a produktivita práce

V dělnickém státě je růst produktivity práce doprovázen zlepšováním podmínek zaměstnanců. Jak říkal Trockij v roce 1928: „Reálné mzdy se musí stát hlavním kritériem úspěchu socialistického vývoje. Kritériem socialistického vzestupu je nepřetržité zlepšování pracovních norem.“ Podívejme se, jaké byly vztahy mezi růstem produktivity práce a životní úrovní dělníků v Rusku. Následující tabulka o tom obsahuje údaje: Produktivita práce [123] Počet “potravinových košů” za průměrnou měsíční mzdu [124] Rok index index 1913 100 100 1928 …

Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 2.2: Ruská armáda

Ozbrojené síly jsou hlavní součástí státu. Podle Leninovi definice se stát „skládá ze zvláštních orgánů tvořených ozbrojenými muži, kteří mají k dispozici vězení, …“ Výchozím bodem analýzy současného ruského státního aparátu proto musí být, a to zejména z hlediska marxismu, struktura ozbrojených sil. Jak trefně vystihl Trotsky: „Armáda je kopií společnosti, která trpí všemi jejími nemocemi. A to zpravidla s vyššími horečkami.“ Socialistické strany vždy tradičně požadovali vznik lidových milicí. Jedním z prvních kroků bolševických vůdců …

Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 2.1: Marx a Engels o povaze dělnického státu

Zlověstně znějící a obecně nepochopený termín „diktatura proletariátu“ používal Marx a Engels k označení obsahu, ne formy. Nejedná se o druh státu, který by měl nahradit kapitalistický stát. Pojem diktatura zde vyjadřuje prostě jen třídní nadvládu. Diktaturou je v tomto smyslu aténský městský stát, Římská říše, Napoleonova vláda, britská parlamentní vláda, Bismarckovo Německo i Pařížská komuna, neboť ve všech těchto režimech byla nějaká třída, či několik tříd, pod nadvládou jiné třídy. Ve spisech Marxe a Engelse je diktatura …

Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 1.15: Špatné hospodaření vládnoucí byrokracie a 1.16: Rusko – průmyslový gigant

V kapitalismu, založeném na soukromém vlastnictví výrobních prostředků, se kapitalisté řídí tržním mechanismem, jež jim slouží jako jakýsi „finanční kompas.“ Tím jsou determinovány jak ceny výrobních prostředků, tak spotřebního zboží. Kapitalista musí vést přesné účetnictví, přičemž trestem za špatný odhad je finanční ztráta, či, v případě závažné chyby, krach. Ve státem řízeném hospodářství, kde je většina cen určována administrativně a kde reálný příjem ředitele závodu není přímo spojen s reálnou ekonomickou situací jeho …

Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 1.13: Podřízení člověka majetku

Přetiskujeme další kapitolu z analýzy minulého režimu, kterou vypracoval Tony Cliff ve své knize Státní kapitalismus v Rusku. Článek 6 sovětské ústavy uvádí, že: „půda, voda, lesy, mlýny, továrny, doly, železnice, vodní a letecká doprava, komunikační prostředky, velké státem-provozované podniky (státní statky, strojně-traktorové stanice, atd.) a také základní obydlí ve městech a průmyslových lokalitách jsou majetkem státu, což znamená, že jsou bohatstvím všeho lidu.“ Velmi zvláštní je však na tom jedna věc. Jestliže lidé prostřednictvím …