Prohlášení solidarity iniciativy Za svobodné vysoké školy se studentskými protesty v Québecu

Iniciativa Za svobodné vysoké školy vyjadřuje plnou podporu studujícím a pedagogům, jednotlivcům i organizacím v provincii Québec, kteří navzdory represivním opatřením vlády, nejhorším od War Meassures Act v roce 1970, jež mají za cíl zlikvidovat hnutí všemi dostupnými prostředky, pokračují ve stávce a v protestech. Odsuzujeme Zákon 78, který vstoupil v platnost 18. května letošního roku, upírá vysokým školám právo na stávku, vyhání z nich politickou polemiku a kritické myšlení, snaží se finančně zlikvidovat aktivní studentské organizace a odbory a odporuje základním …

Studentské protesty: Québec na křižovatce

Přinášíme projev Jeanne Reynolds a Gabriela Nadeau-Dubois, mluvčích studentské koalice CLASSE (Coalition large de l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante), večer po demonstraci proti zvyšování školného, které se zúčastnilo 22. 3. 2012 v Montrealu přes 200 000 lidí. Projev byl prosloven u příležitosti koncertu na podporu studentské stávky, který uspořádali umělci v montrealském klubu Metropolis. Podle CLASSE, která požaduje vysokoškolské vzdělání zdarma pro každého, byla demonstrace 22. 3. pouze začátkem studentských protestů proti plánu zvyšovat školné, předloženému liberální vládou Jeana Charesta. …

Javorové jaro – od studentských protestů k sociální revoluci

V březnu loňského roku oznámil québecký premiér a předseda Liberální strany Jean Charest rozhodnutí o postupném navyšování školného na všech vysokých školách v provincii o 325 kanadských dolarů (dále jen „dolarů“) ročně (cca 6 300 korun) během pěti let. Současné školné, které činí průměrně 2415 dolarů (47 000 korun) a je nejnižší ze všech kanadských provincií, má vzrůst postupně během pěti let na 3793 dolarů (74 000 korun), tedy o 82 %, čímž se má postupně rozdíl vyrovnávat. V únoru …