Homeopatická realita Józsefa Szolnokiho a léčba falešného vědomí

Maďarský umělec József Szolnoki (* 1971) se na podzim minulého roku představil svou první samostatnou výstavou „Homeopatikus valóság“ v budapešťské galerii zaměřené na současné umění Ernst muzeum.1 Rozsáhlý prostor galerie naplnil téměř dvěma desítkami konceptuálních miniinstalací, v nichž analyzuje maďarské kulturní a nacionální stereotypy a vytváří originální a vtipné juxtapozice objektů kolektivního podvědomí, ideologických fetišů i bizarních sedimentů předrevoluční každodennosti. Absolvent kolínské Kunsthochschule für Medien se svou tvorbou dotýká mimořádně aktuálního problému maďarského nacionalismu a jeho kořenů. …