Romové a další etnika

  Když jsem před několika lety přijela do České Republiky, byla jsem poněkud překvapena, když jsem se doslechla o ohromné nenávisti, kterou Češi chovají vůči malé romské komunitě, jež v jejich zemi žije. Uvádím zde proto některá fakta o situaci Romů, kteří žijí v zemi odkud pocházím, tj. v Makedonii. Romská populace v Makedonii se těší všem občanským právům – stejně jako všechny ostatní etnické menšiny v zemi.   Což je důsledek vývoje, jenž začal koncem druhé světové …