Marxismus 2012

V Londýně se na marxistickém festivalu jako každý rok i letos představila řada slavných i méně známých osobností z akademického i aktivistického světa. Ideové podloží, které všechny řečníky více či méně spojovalo, byla z logiky názvu vyplývající marxistická teorie. Pochopitelně se nejednalo o dogmatické klábosení ve stylu marxisticko-leninistických brožur, což se může díky stavu našeho veřejného myšlení někomu vybavit, nýbrž o poctivé akademické uchopení těch aspektů marxistické teorie, které se na půdorysu současné systémové krize jeví nanejvýš aktuální. To, …