Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 1.13: Podřízení člověka majetku

Přetiskujeme další kapitolu z analýzy minulého režimu, kterou vypracoval Tony Cliff ve své knize Státní kapitalismus v Rusku. Článek 6 sovětské ústavy uvádí, že: „půda, voda, lesy, mlýny, továrny, doly, železnice, vodní a letecká doprava, komunikační prostředky, velké státem-provozované podniky (státní statky, strojně-traktorové stanice, atd.) a také základní obydlí ve městech a průmyslových lokalitách jsou majetkem státu, což znamená, že jsou bohatstvím všeho lidu.“ Velmi zvláštní je však na tom jedna věc. Jestliže lidé prostřednictvím …

Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 1.14: Změny v přerozdělování

Gulag

Přetiskujeme další kapitolu z analýzy minulého režimu, kterou vypracoval Tony Cliff ve své knize Státní kapitalismus v Rusku. Lenin ve svých Dubnových tezích prohlásil, že naší stranickou politikou je prosazování systému, ve kterém budou volení a kdykoli odvolatelní úředníci dostávat stejný plat jako dělníci. V díle Stát a revoluce (srpen-září 1917) se zabýval otázkou způsobu vyplácení mezd a platů bezprostředně po socialistické revoluci – tj. ve společnosti, která v sobě „… z ekonomického, morálního i intelektuálního hlediska nese znaky starší společnosti, …

Rosa Luxemburgová: Militarismus, válka a dělnická třída

Řeč před frankfurtskou trestní komorou 20. února 1914 Moji obhájci tu s právního hlediska dostatečně osvětlili nicotnost známek skutkové podstaty, uváděných obžalobou. Chtěla bych proto osvětlit obžalobu z jiné stránky. V dnešním ústním výkladu pana státního návladního i v jeho písemné obžalobě má velkou úlohu nejen doslovné znění mých závadných výroků, nýbrž výklad a tendence, obsažené prý v těchto slovech. Znovu a znovu a velice rozhodně zdůrazňoval pan státní návladní, co jsem podle jeho pojetí věděla a chtěla, když jsem na …