Nová strategická koncepce NATO

Ve dnech 19. – 21. listopadu se v Lisabonu konal kontra-summit proti setkání Severoatlantické aliance. NATO zde představilo a schválilo tzv. Novou strategickou koncepci (NSK). Proti politice této organizace a její nové doktríně demonstrovalo na mezinárodní demonstraci 20 000 lidí. Po pádu Východního bloku a rozpuštění Varšavské smlouvy si řada lidí i politiků myslela, že logicky bude rozpuštěno i NATO. To se nestalo a Aliance nyní začala formulovat svůj nový postoj k zásadně proměněnému světu. Kritika této instituce ale sahá mnohem dál, …

Za demokracii a proti základnám

17. listopad je dnem bojem za demokracii. Právě na tento den se proto rozhodla Iniciativa Ne základnám uspořádat protest proti radaru – pokud lidé bojují za svá práva v ulicích, je to aktem navýsost demokratickým.

Stanovisko Iniciativy k tzv. Hlavní smlouvě o radaru

Iniciativa Ne základnám reaguje tímto na „Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice,“ neboli tzv. Hlavní smlouvu o radaru, podepsanou ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem a americkou ministryní zahraničních věcí Condoleezzou Rice 8. července 2008 v Praze.

,,Starý slogan ,ani Washington, ani Moskva‘ stále platí.“

Boj proti základně se netýká jen České republiky. O polských protestech a tom, jak dál v protiválečném hnutí mluvil FILIP ILKOWSKI z Inycjatywy Nie wojnie.   Na začátek nám řekni, jaká je obecně situace v Polsku. Polsko je hlavní spojenec USA ve Východní Evropě. Je to jedna ze čtyř zemí, která poslala své vojáky do Iráku ihned po začátku války a dnes má dalších 1600 vojáků v Afghánistánu. Všechny parlamentní strany podporují tento „mimořádný vztah“ se Spojenými státy. …

Pochod Iniciativy Ne základnám byl úspěch

Na alegorickém pochodu, který pořádala Iniciativa Ne základnám, se podle různých odhadů sešlo mezi 1200 – 2500 lidí. To je podle nás úspěch. Iniciativa Ne základnám jen za posledních několik měsíců dokázala zorganizovat více (vždy relativně úspěšných) akcí, než všechny odborové svazy dohromady. A to nemáme k dispozici žádné sekretariáty, tím méně tisícovou členskou základnu, o finančních prostředcích nemluvě. Pokud ale v zemi není ani tradice občanského aktivismu, sebevětší snaha zázraky nepřinese . Pokud u řady …

Když se trochu usadil prach

Mezi aktivisty iniciativy zazněl názor, že by vlastně měli být Janu Čulíkovi za jeho článek vděčni, i když se jím mohou cítit dotčeni. Vyvolal totiž debatu, v níž bylo nově vysloveno to, co nazrává, a která nám umožňuje, abychom se podívali sami na sebe z nového úhlu.

Útok generálů bez vojsk

Čtenář Britských listů neznalý věci musí nabýt dojmu, že se Iniciativa Ne základnám nápadně podobá České armádě. Počet generálů se blíží počtů vojáků a celá instituce je v zásadě neakceschopná. Jan Čulík se naštval zřejmě i kvůli tomu, že se přes značnou reklamu na Britských listech nedostavil počet lidí, který si představil, a ze vzteku začal pálit na štáb svá tučně zvýrazněná slova.Jako člověk, který každý týden na ulici sbírá podpisy pod petici Iniciativy …

Debata o Iniciativě Ne základnám na Britských listech

{mosimage}šéfredaktor Britských listů Jan Čulík začal po sobotní demonstraci debatu o postupu Iniciativy. Přinášíme vám zde jeho článek a reakce členů Socialistické Solidarity Jana Májíčka (s Lukášem Kantorem), Rudolfa Převrátila a Thomase Frankeho. Vedle nich stojí za přečtení i analýza štěpána Kotrby .

Iniciativa Ne základnám reaguje na vládou zadaný průzkum o radaru

Podle informací uveřejněných dnes serverem Novinky.cz si nechala vláda čR prostřednictvím svého zmocněnce vyhotovit z peněz daňových poplatníků průzkum veřejného mínění u soukromé společnosti STEM. Z uveřejněných výsledků průzkumu je zřejmé, že cílem jeho zadání vládou bylo vyvolat dojem, že odpor vůči umístění vojenské základně USA na území čR klesá. Důkazem, že se tato snaha vládě vydařila je i samotný článek serveru Novinky.cz, který v názvu uvádí, že polovina lidí je ochotná změnit na radar názor a jako …

Velké znepokojení nad chystanou vládní kampaní

Iniciativa Ne základnám vyjadřuje velké znepokojení nad dnes představenou vládní kampaní pro radar. Skutečnost, že peníze daňových poplatníků budou použity na přesvědčování občanů ve prospěch radaru, je alarmující a nemá v demokratické společnosti místo.