Z dějin třídních bojů: Lidové bouře v povstalecké Varšavě 1831

Před sto pětaosmdesáti lety došlo ve Varšavě k davovým bouřím, které vedly k radikalizaci již tři čtvrtě roku trvajícího protiruského povstání. Polsko bylo v té době téměř čtyřicet let násilně rozdělené mezi Prusko, Rakousko a Rusko. Ruská část se od r. 1815 těšila jisté autonomii, kterou však ruská vláda neustále narušovala, nemluvě ani o omezování základních svobod. V polské elitě se vyhranily tři tábory: konzervativní, který usiloval o udržení autonomie při co nejmenších společenských změnách, liberální, který uvažoval …

Lidové povstání v Bosně a Hercegovině – 20 let po válce

Psal se rok 1995 a v Daytonu, v americkém státě Ohio, byla  podepsána mírová smlouva, značící konec tříleté války v Bosně a Hercegovině. Mnoho lidí si tehdy myslelo, že všechno bude od tohoto okamžiku už jen lepší. O dvě desetiletí později se Bosna a Hercegovina zdála být tou poslední zemí, kde by mohlo vypuknout nějaké emancipační povstání. Vládl kolektivní pocit beznaděje a všeobecná pasivita. Avšak letos v únoru, devatenáct let po Daytonu, se zde rozhořely protesty, které v poslední době nemají …