Zoznam špecifických požiadaviek Hnutia 15-M

Toto sú niektoré z krokov, ktoré ako občania považujeme za základné pre regeneráciu nášho politického a ekonomického systému. Komentujte ich a predkladajte svoje na zhromaždeniach! 1. ELIMINÁCIA PRIVILÉGIÍ POLITICKEJ TRIEDY: Prísna kontrola neúčasti v ich volených pozíciách. Špeciálne sankcie za zanedbanie ich povinností. Zrušenie privilégií vzťahujúcich sa k plateniu daní, rokov prispievania a dôchodkového systému. Vyrovnanie platov volených úradníkov k priemernej mzde v Španielsku plus prostriedky potrebné na riadne vykonávanie ich funkcií. Zrušenie imunity. Súvisiacej s korupciou a zločinom. Povinné …