Jen pokud se zbavíme strachu z budoucnosti, zbavíme se rasismu

Projev Marie Lukáčové z demonstrace 6.2.  Rasismu a xenofobie jsou jedním z projevů současného systému, globálního kapitalismu. Uprchlíci prchají před válkami, které jsou buď rozpoutávány, anebo alespoň přiživovány světovými velmocemi. Je jedno, jestli zeměmi Západu nebo Východu. Jak vzniklo Arabské jaro? Byla to vzpoura proti tamním nedemokratickým režimům. Ty byly podporovány Západem. Mubbárakova Národně demokratická strana byla po dlouhá léta členkou stejné mezinárodní sítě jako česká sociální demokracie. Arabské jaro byla rovněž vzpourou proti …

Projev Slavoje Žižka na demonstraci 17. listopadu

Co se stalo před dvaadvaceti lety? Boj o budoucnost je vždy zároveň bojem o minulost. Rozpomeňte se – jste-li natolik staří –, proč jste před dvaadvaceti lety byli v ulicích. Byli jste tam za solidaritu a svobodu. Dostali jste však svobodu bez solidarity, svobodu zkorumpovaného kapitalismu. V klasickém filmu Ernsta Lubitsche Ninočka je jeden výborný vtip. Pán přijde do kavárny a říká: „Mohu dostat kávu bez smetany, prosím?“ Číšník mu odpovídá: „Promiňte, nemáme smetanu, pouze mléko. …