Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 4:1: Materiální dědictví z carského období

V roce 1913 se 80 procent ruské populace živilo zemědělstvím a pouze 10 procent bylo zaměstnáno v průmyslu, těžbě a dopravě. Tyto údaje již samy o sobě ukazují na velkou zaostalost Ruska. Ze všech evropských zemí ukazují podobnou skladbu obyvatelstva jen Jugoslávie, Turecko, Rumunsko a Bulharsko. USA a země západní a střední Evropy měli již hluboko v 19. století mnohem vyšší procento obyvatel zaměstnaných v průmyslu, těžbě a dopravě, než Rusko v roce 1913. Ve Velké Británii v roce 1841 byl podíl obyvatel …

Státní kapitalismus v Rusku: kapitola 4:0: Materiální dědictví po předříjnové společnosti

V úvodu ke své Kritice politické ekonomie Marx stručně formuloval hlavní závěry historického materialismu. Píše: „Žádná společenská formace nemůže zcela zmizet, dokud nebudou plně rozvinuty výrobní síly, pro něž je v této společenské formaci prostor. A nové, vyšší výrobní vztahy se nikdy neobjeví dříve, dokud pro ně, v lůně staré společnosti, nevyzrají materiální podmínky.“ Menševici tuto větu často citovali, aby dokázali, že kapitalismus v Rusku ještě není pro socialistickou revoluci vyzrálý, a že této fáze …