Za svobodné vysoké školy – dosavadní vývoj a vyhlídky

Iniciativa Za svobodné vysoké školy vznikla v návaznosti na veřejnou debatu Reforma vysokých škol a její důsledky, která se konala 13. 12. 2011 na FAMU, a na následné demonstrace 14. 12. 2011 na podporu Rady vysokých škol a České konference rektorů, projednávajících se zástupci MŠMT připomínky k navrhované reformě vysokých škol. Cílem iniciativy je usilovat o zachování svobodných vysokých škol a jejich samosprávy. Zároveň chce aktivně bránit tomu, aby byly přijaty současné věcné záměry zákonů, prosazované MŠMT a vládou (meritem obou záměrů …