Navrhované změny ve fungování a financování českých vysokých škol odporují usnesení Evropského parlamentu

Dne 20. dubna 2012 schválil Evropský parlament (EP) usnesení k modernizaci evropských systémů vysokoškolského vzdělávání. Uvědomuje si, jak na vysokoškolském systému závisí budoucnost evropského společenství a explicitně říká, že kvalitní systém terciárního vzdělávání pomůže do budoucna překonat hospodářskou krizi, ve které se nyní nacházíme. Pokud si srovnáme tento dokument s návrhy na změny v českém vysokoškolském systému (věcné záměry zákonů reformy vysokých škol, návrh Racionalizace financování Národní ekonomické rady vlády), nalezneme přímé rozpory. Velice důležitý …

František Dobšík: Odbory se musí otevírat

Předseda školských odborů ČMOS PŠ odpovídá na otázky časopisu Solidarita týkající se platformy Stop vládě, stávkové pohotovosti, situace ve školství a dalších protestů.   Českomoravský odborový svaz pracovníků školství je třetím největším svazem a zapojil se do platformy Stop vládě. Od 16. do 21. dubna proběhl Týden protestů, soubor protestních akcí po celé ČR, který vyvrcholil stodvacetitisícovou demonstrací na Václavském nám. v Praze. Jak celé dění hodnotíš? Určitě pozitivně. Lidí, kteří se zapojili do příprav a projevili …

Shromáždění akademické obce ČVUT

19. ledna se na Univerzitě Karlově konalo shromáždění akademické obce, během něhož byla přijata rezoluce, v níž akademická obec varuje vládu před přijetím vysokoškolských reforem a slibuje další protestní a informační akce, pokud vláda tento požadavek nevyslyší. Na 2. února svolal shromáždění akademické obce také Akademický senát ČVUT. Posluchárna byla zcela zaplněná studenty a pedagogy. Studenti seděli či stáli v uličkách, na balkóně i přede dveřmi. První část setkání byla věnována kritice dvou navrhovaných věcných zákonů a způsobu jednání ministerstva …

Tři dny na koberečku

V reakci na rozhodný odpor studentů a pedagogů proti dvěma věcným záměrům zákona svolal ministr školství Josef Dobeš na pondělí 23. ledna jednání se zástupci akademických senátů a den na to jednání s rektory vysokých škol. Na středu si pak pozval „na kobereček“ rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla. Od počátku bylo jasné, že ministerstvo nehodlá ustoupit, a že se jedná jen o nátlak, aby akademici navrhované zákony přijali. Studentská iniciativa Za svobodné vysoké školy proto svolala akci …

O neoliberálním klystýru vysokých škol: rozhovor se Stanislavem Štechem

Naše první otázka směřuje k tomu, jestli české vysoké školství vůbec potřebuje reformu. Ve věcném záměru zákona o vysokých školách se argumentuje tím, ze veřejnost je dlouhodobě nespokojena, že VŠ a jejich instituce jsou zkostnatělé, že právní systém je zastaralý. Jak se na to díváte? Můj názor, a zdaleka v něm nejsem ojedinělý, je, že žádnou reformu v pravém slova smyslu nepotřebujeme. Tvrdím, ze nepotřebujeme žádný nový zákon – a rozhodně ne tak radikální, jak je navrhován …

ProAlt vs. Ministerstvo školství

Iniciativa ProAlt v průběhu roku 2011 uspořádala několik akcí, které se formou diskusí a happeningů snažily představit připravované reformy vysokého školství širší veřejnosti, protože česká média – jak už je jejich dobrým zvykem – se o ně prakticky nezajímají. Klíčovými materiály, kolem nichž se vše točilo, byly pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách (dále jen VZZ) a s ním spojený dokument Plán implementace reformy finanční pomoci studentům. Po celý rok ProAlt soustavně kritizuje MŠMT a jeho …

Škola a symbolické násilí

Pierre Bourdieu

Když v 60. a 70. letech francouzský sociolog Pierre Bourdieu zveřejňoval svoje výzkumy o francouzském školství, vyvolal velkou společenskou diskusi. Bourdieu se totiž v několika svých pracích zaměřil na fungování francouzského školství od základních škol až po univerzity. Jedná se především o tři díla: Les Héritiers (1964, „Dědici“), La Reproduction (1970, „Reprodukce“; napsáno s J. C. Passeronem, zaměřuje se na koncept symbolického násilí) a La Noblesse dʼÉtat (1989, „Státní smetánka“; zaměřuje se na selekci studentů francouzských univerzit a tzv. Grandes écoles). Bourdieu …

Debata: Školství a vzdělávání

V úterý 7. 6. se v Městské knihovně v Praze v rámci cyklu přednášek pro veřejnost uskutečnila ve spolupráci s iniciativou ProAlt přednáška profesora Stanislava Štecha s názvem Kult efektivnosti a úpadek školního vzdělávání. Odborník v oblasti pedagogické psychologie a v současnosti též prorektor pro rozvoj Univerzity Karlovy mluvil zejména o základním (i učňovském a středním) školství. Zmiňoval rychle klesající kvalitu českého školství vzhledem k zahraničí v posledních dvou desetiletích, ale také procesy dlouhodobější a neomezené jen na Česko jako snahy o změnu pojetí a cílů školního vzdělávání od znalostí …