Referendum za nezávislost Skotska

Ve čtvrtek 18. září se konalo referendum o vyhlášení nezávislosti Skotska. Účast v referendu byla nevídaně vysoká,   zúčastnilo se ho 85% oprávněných voličů. Během referenda se 55% voličů vyjádřilo proti odtržení, zatímco 45% voličů bylo pro vyhlášení nezávislosti. Přes neúspěch referenda však může tato událost přinést velké změny. Proč si vlastně tolik Skotů přeje odtržení od Velké Británie? Skotská ekonomika se tradičně opírá především o těžký a strojírenský průmysl. Po druhé světové válce zde bylo velké …