Inspirativní setkání levice ze střední a východní Evropy

Od čtvrtka 28. do neděle 31. srpna se na česko-polských hranicích v městě Těšíně odehrálo setkání aktivistů z organizace Krytyka Polityczna (Politická kritika) s podobně smýšlejícími aktivisty z Česka, Ukrajiny, Moldávie, Ruska, Běloruska, Rumunska, Španělska a Itálie. Čtyřdenní program se soustředil na debatu aktuálních politických otázek i na sdílení zkušeností z aktivistické politické praxe. Program byl rozdělen do dvou částí, vždy na práci ve skupinách na témata jako jsou rasismus, kultura demokracie, právo na město, strategie a taktiky, gender apod., …