Paměti dělníka Václava Holka

Následující pasáž z pamětí Václava Holka (1964–1935) dělníka, sociálního demokrata a později vychovatele mládeže, se odehrává v Ústí nad Labem okolo roku 1885, kde autor, tehdy mladý nádeník, žil se svou družkou a pracoval ve zdejších sklárnách a cihelnách. Holkovy Paměti vydalo v minulém roce nakladatelství Svoboda Servis jako jedenáctý svazek edice Socialistický kruh. Světlo naděje Když jsem opět jednoho večera zašel ke svému sousedovi, ševci Honsovi, kterého jsem před nedávnem poznal prostřednictvím jeho bratra truhláře …

Rancière: nová tvář politické kritiky

Jako dvanáctý svazek v edici SOK vyšla kniha Neshoda a jejím autorem je Jacques Rancière. Předkládaná recenze zachycuje základní myšlenkovou kostru knihy. Autor v jádru knihy, jak již její podtitul napovídá, uvádí vztah mezi filosofií a politikou do takového napětí, které rozkládá naše zažité pojetí filosofie a politiky. Skandál, snad jedině tímto slovem lze plně vyjádřit moment, kdy se politická filosofie setká s politikou. Začněme od této spekulativní teze, abychom na ni navázali stěžejními myšlenkami knihy, …

Kellerovy Tři sociální světy

Text historika a sociologa Stanislava Holubce, který je polemikou s poslední knihou Jana Kellera, vychází z přednášky Socialistického kruhu, jíž se Keller i Holubec účastnili a jejíž záznam je spolu s dalšími Kellerovými přednáškami k shlédnutí na www.solidarita.tv Našemu čtenáři se dostává do rukou další díl mnohaletého knižního projektu sociologa Jana Kellera o postupném úpadku západních společností, který tentokrát nese název Tři sociální světy (Sociologické nakladatelství, Praha 2010, 212 stran) a navazuje na v rychlém sledu za sebou vydávané práce …