Dvě poznámky ke knize „Původ kapitalismu“

V roce 2011 vyšla v edici Socialistického kruhu kniha významné kanadské badatelky Ellen Woodové Původ kapitalismu – delší pohled. Autorka ve svém díle navrhuje novou genealogii kapitalismu, ve které hrají zásadní roli tři prvky:   vznik konkurenčního trhu s  potravinami a základními potřebami, do kterého jsou zapojeny široké vrstvy obyvatelstva; změna v kvalitě prostředků dobývání nadhodnoty a přechod od prostředků politických, založených na politických privilegiích, k prostředkům ekonomickým, založených na smlouvě v organizaci výrobních vztahů; specifický …