Stav sociálního systému po reformě

Vláda vede útok na sociální systém v několika směrech: 1. Způsobila rozklad úřadů práce a snaží se privatizovat zprostředkování zaměstnání. 2. Omezuje výši dávek – fakticky zaniká podpora v nezaměstnanosti, redukuje se systém pomoci v hmotné nouzi. 3. Organizuje šikanózní opatření proti nezaměstnaným, například program DONEZ. 4. Buduje systém nucených prací – veřejnou službu. 5. Provádí a podněcuje represe proti lidem, kteří již propadli děravou sociální sítí na dno společnosti. 1. Rozklad veřejných služeb zaměstnanosti …