Sté číslo hlasu vzdorujících

Časopis Solidarita je s Vámi v různých proměnách takřka čtvrtstoletí. Ku příležitosti vydání stého čísla Solidarity Vám přinášíme poohlédnutí do historie tohoto periodika.   Žijeme ve snovém světě nesmírných nerovností a nespravedlností. Bohatí bohatnou na úkor chudých, někdy tak chudých, že, jak říká Marx, jsou „odcizováni až ke smrti hladem“. A jak říkal v posledních letech svého života Egon Bondy, v Africe jsou země, které vládnoucí takřka úplně odepsali. K rozdělení těchto neprivilegovaných se elitám hodí například …

Solidarita č. 100 v prodeji!

Vážená čtenářko, vážený čtenáři Solidarita, jež se Vám dostala do rukou, je něčím výjimečná. Jedná se totiž o sté číslo tohoto periodika, jehož kořeny nacházíme už v raných devadesátých letech. Solidarita tu s námi bojuje za spravedlivější svět již úctyhodných 24 let. Abyste si mohli lépe představit vývoj, který za tu dobu časopis urazil, připravili jsme pro Vás malou pozornost v podobě výtisku prvního čísla Solidarity (tehdy ještě s názvem Internacionála), který naleznete uprostřed tohoto …