Solidarita č. 101 k dostání!

Vážená čtenářko, vážený čtenáři, začínáme druhou stovku výtisků Solidarity a její první číslo – 101 – je zde! Věnovali jsme ho jednomu ze zásadních témat, které nemůže antikapitalistická levice přehlížet – postavení žen ve společnosti. I přesto, že se společenské podmínky pro život a seberealizaci žen poslední dobou zlepšují, stále zde přetrvávají strukturální nerovnosti a genderové stereotypy, které je potřeba jasně formulovat a usilovat o jejich překonání. Proto nás může těšit, že 20. června proběhl v ČR již …