Polská Solidarita: srpen 1980 proti kapitalismu

Polská Solidarita představovala v letech 1980-1981 jedno z nejsilnějších dělnických hnutí v historii. Dnes, v době hluboké krize systému, se od ní můžeme mnohému přiučit. Většina komentátorů však ihned namítne: „Tehdy byl přece jiný systém. I když připustíme, že Polská lidová republika ve skutečnosti nebyla socialistickým zřízením, s kapitalismem neměla nic společného.“ Zde se však komentátoři mýlí. Nejpřesnější popis charakteru Polské lidové republiky je totiž byrokratický státně-kapitalistický systém. V dnešním světě existují velké firmy, které mohou mít …