Zoznam špecifických požiadaviek Hnutia 15-M

Toto sú niektoré z krokov, ktoré ako občania považujeme za základné pre regeneráciu nášho politického a ekonomického systému. Komentujte ich a predkladajte svoje na zhromaždeniach! 1. ELIMINÁCIA PRIVILÉGIÍ POLITICKEJ TRIEDY: Prísna kontrola neúčasti v ich volených pozíciách. Špeciálne sankcie za zanedbanie ich povinností. Zrušenie privilégií vzťahujúcich sa k plateniu daní, rokov prispievania a dôchodkového systému. Vyrovnanie platov volených úradníkov k priemernej mzde v Španielsku plus prostriedky potrebné na riadne vykonávanie ich funkcií. Zrušenie imunity. Súvisiacej s korupciou a zločinom. Povinné …

Španělé v Praze

28. května 2011 se na Staroměstském náměstí v Praze sešli Španělé žijící v České republice, aby vyjádřili podporu spontánním protestům lidí ve Španělsku proti nezaměstnanosti, škrtům a korupci. Sešlo se asi 200 lidí, akce byla velice živá a zábavná. Španělé skandovali hesla, která občas přešla do zpívání a poskakování do rytmu. Na demonstraci byly vidět ručně vyrobené transparenty, některé z nich byly pro revoluci. Přišli je solidárně podpořit také občané ČR, mnozí z nich aktivisté ProAltu. Celá akce …