Od uranových dolů k ochuzenému uranu

Byla odhalena děsivá podobnost mezi prezentací Josifa Stalina a předvolební kampaní Karla Schwarzenberga. Skalní přívrženci Pepy a Karla na své vůdce u kormidla nedají dopustit. Ale teď pár vážných slov o uranu. Ministr zahraničí Schwarzenberg hlasoval v roce 2007 na půdě Organizace spojených národů jménem České republiky proti tomu, aby byly přezkoumány účinky ochuzeného uranu na civilní obyvatelstvo, který obsahují zbraně používané zeměmi Severoatlantické aliance. Znepokojivý je nárůst onemocnění rakovinou po intervencích v bývalé Jugoslávii, Iráku nebo …

Státní kapitalismus v Rusku:kapitola 5: Stalinská byrokracie je třída

Podíváme-li se na definice společenské třídy formulované různými marxistickými teoretiky, shledáme, že dle všech těchto definic je stalinská byrokracie třídou. Tak například Lenin píše: „Jako třídy označujeme velké skupiny lidí, které se navzájem liší svým místem v historicky určitém systému společenské výroby, svým vztahem k výrobním prostředkům (ve většině případů [ale ne vždy] vyjádřeným zákony), svou úlohou ve společenské organizaci práce a následně způsobem, jakým získávají svůj podíl národního bohatství a velikostí tohoto podílu. …