Dvě strany téže mince

„Radikální komunisté dále představili dvacet programových tezí, které chtějí po ‚vítězství pracujícího lidu‘ prosadit. Jde například o požadavek ‚navrátit majetek pracujícímu lidu‘ nebo zespolečenštění, tedy znárodnění, a to výrobních kapacit, přírodních zdrojů, dopravní a komunikační infrastruktury, médií, bank a jiných finančních institucí.“ (Novinky.cz) Zdánlivě existují pouze dvě strany – jedni hovoří o potřebě navrácení majetku „pracujícímu lidu“, aniž by se namáhali dokazovat, co občané před rokem 1989 vlastnili; druzí vyjadřují obligátní podiv nad brutalitou navrhovaného, zaklínaje …