Film: Thatcherová jako značka

Kapitalismus je schopen neuvěřitelných kousků, jde-li o to, aby byla mezi výrobou a spotřebou udržena „železná opona“. Konečný spotřebitel o původu výrobku neví zhola nic, ba vědět ani nic nemá, neboť se jedná o „obchodní tajemství“. Marketing se postará o zbytek. Mladé dělnice držené jako otrokyně někde ve východní Asii sešívají trička nebo tenisky, které se pak s nápisem Nike nebo Reebok nebo s kterýmkoli jiným prodávají jako symbol svobody a nevázanosti. Novinář John Pilger nedávno poukázal na …