Lesk a bída Evropského dne akcí

Evropský den akcí, stávek a demonstrací proti škrtům a hospodářským politikám vlád zemí Evropské unie, svolaný Evropskou odborovou centrálou ETUC, představuje kvalitativní skok co se týče akceschopnosti evropských odborů. Doteď si ETUC nedovolila svolat celoevropský protest artikulovaný v jednotlivých zemích, ale omezovala se na pořádání „celoevropských“ demonstrací v Bruselu či ve městech, kde zrovna momentálně zasedala Evropská rada či Rada ministrů financí EU. Pokud srovnáme evropský den akcí proti škrtům s předchozími bruselskými a jinými demonstracemi – kam …