Ústavní soud a asociální politika vlády

Na základě ústavní stížnosti skupiny poslanců ČSSD Ústavní soud zrušil balík škrtů v sociální oblasti, schválený parlamentem v prosinci minulého roku. Vzniká proto otázka, zda má toto rozhodnutí širší význam a zda není předzvěstí kolize vládní politiky s Ústavním soudem. V tomto článku se budeme zabývat nejprve rozhodnutím ÚS a jeho důsledky pro občany postižené škrty, potom širší otázkou, jaká je role ÚS v procesu tzv. reforem a při ochraně sociálních práv a základů sociálního státu. Význam rozhodnutí pro situaci občanů …