Vězeňství v USA jako segregace „tržního odpadu“

Jedním z důsledků narůstající sociální nerovnosti ve vyspělých zemích je dramatický nárůst kriminality. Silně se tato staronová sociální patologie projevuje v kolébce neoliberalismu. Článek využívá pro argumentaci kapitolu Kriminalizace chudoby z přepracovaného vydání publikace Tři sociální světy sociologa Jana Kellera. Jeho teze pak podporuje daty z dalších výzkumů. Keller přirovnává současnou situaci v USA k zdánlivě překonaným společenským krizím z první poloviny 19. století. Téma důsledků chudoby a marginalizace lidských životů na okraji společnosti můžeme spatřit v klasických dílech Hugových …