Jak vyplnit politické vakuum? Protesty proti školské „reformě“, krajní pravice a vyhlídky občanské alternativy v Maďarsku

Čtyřiadvacetiletý aktivista a student sociologie Csaba Jelinek přibližuje změny Orbánovy vlády ve vzdělávání, které vzbudily odpor vysokoškoláků a vedly ke vzniku studentské organizace. Zároveň jsme se ptali na vzestup krajní pravice, protiromský rasismus a možnosti občanské protiváhy vůči neoliberalismu. Vládní Fidész připravil v tichosti kontroverzní „reformu“ vysokého školství. Mohl bys zmínit základní pilíře nové legislativy? Ano, reforma byla připravována zákulisně. Poprvé ji prezentovala média loni v květnu, nikoli ministerstvo nebo vláda. Indicie, které se objevily …

Za svobodné vysoké školy – dosavadní vývoj a vyhlídky

Iniciativa Za svobodné vysoké školy vznikla v návaznosti na veřejnou debatu Reforma vysokých škol a její důsledky, která se konala 13. 12. 2011 na FAMU, a na následné demonstrace 14. 12. 2011 na podporu Rady vysokých škol a České konference rektorů, projednávajících se zástupci MŠMT připomínky k navrhované reformě vysokých škol. Cílem iniciativy je usilovat o zachování svobodných vysokých škol a jejich samosprávy. Zároveň chce aktivně bránit tomu, aby byly přijaty současné věcné záměry zákonů, prosazované MŠMT a vládou (meritem obou záměrů …

Prohlášení iniciativy Za svobodné vysoké školy

Akademické svobody a samosprávu vysokých škol studenti spolu s pedagogy vydobyli před dvěma desetiletími jako díl na obnovených svobodách celé společnosti. Za svobodné považujeme vysoké školy tehdy, rozhoduje-li akademická obec s patřičným zastoupením studentů, vyučujících i vědeckých pracovníků o všech důležitých otázkách školy demokraticky a nezávisle na politických a ekonomických tlacích zvenku. Současná vláda prosazovanými změnami vysokoškolských zákonů tyto svobody zásadně ohrožuje.   Nehájíme status quo veřejných vysokých škol – známe jako akademická obec jejich stav lépe …

Vysoké školství terčem útoku

(zdroj:lidovky.cz)

Po velmi dlouhou dobu existovala na světě jen hrstka univerzit. Celkový počet lidí v těchto institucích byl velmi malý. Tato nepočetná skupina studentů se většinou rekrutovala z vyšších tříd. Studium na univerzitě přinášelo velký prestiž a bylo odrazem velkého privilegia. Tento stav věcí se začal po roce 1945 radikálně měnit. Počet univerzit začal výrazně narůstat, stejně jako procento vysokoškolských studentů v příslušné věkové skupině. Navíc k expanzi nedocházelo pouze v těch zemích, které už měly významné univerzity. …

27. 2. – 2. 3. 2012: Týden neklidu proti plánovaným vysokoškolským reformám

Ve dnech 27. 2. – 2. 3. se ve většině univerzitních měst v České republice uskuteční Týden neklidu proti plánovaným vysokoškolským reformám. Na stránkách iniciativy Za svobodné vysoké školy je průběžně doplňován program. Jeho součástí bude řada informačních a protestních akcí. Na fakultách proběhnou veřejné diskuze a přednášky, které se budou týkat nejen plánovaných reforem, ale vysokého školství obecně: jeho fungování, aktuálních problémů či vizí do budoucna. Vzdělávací akce budou doprovázet popularizační přednášky, které se uskuteční především …