Jak vyplnit politické vakuum? Protesty proti školské „reformě“, krajní pravice a vyhlídky občanské alternativy v Maďarsku

Čtyřiadvacetiletý aktivista a student sociologie Csaba Jelinek přibližuje změny Orbánovy vlády ve vzdělávání, které vzbudily odpor vysokoškoláků a vedly ke vzniku studentské organizace. Zároveň jsme se ptali na vzestup krajní pravice, protiromský rasismus a možnosti občanské protiváhy vůči neoliberalismu. Vládní Fidész připravil v tichosti kontroverzní „reformu“ vysokého školství. Mohl bys zmínit základní pilíře nové legislativy? Ano, reforma byla připravována zákulisně. Poprvé ji prezentovala média loni v květnu, nikoli ministerstvo nebo vláda. Indicie, které se objevily …

Prohlášení proti znevolnění vysokého školství

Iniciativa Za svobodné vysoké školy zveřejnila 13. února na tiskové konferenci za účasti největších českých médií zásadní prohlášení k vládou prosazovaným změnám vysokoškolských zákonů. V něm důrazně odmítá oba věcné záměry připravovaných zákonů (tj. zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům), neboť by znamenaly drastický zásah do akademických svobod a autonomie univerzitního prostředí. Organizátoři této iniciativy však zároveň zdůrazňují, že problém není pouze v samotných věcných návrzích, ale v celkových ideových východiscích těchto „reforem“, jakož i ve způsobu …