Naše nynější normalizace

Jednou z mála otřásajících pravd, kterou si bylo možné v našich současných médiích přečíst, je ohlédnutí Jaromíra Blažejovského za sklizní českých filmů v loňské sezóně. Blažejovský v článku pro časopis Film a doba, v němž si dovolím podtrhávat, napsal: „Filmy o letech nacismu a socialismu vypadají už mnoho let jako poslední svého druhu: ještě natočíme tenhle příběh a pak už se budeme věnovat současnosti. V tom se česká audiovizuální produkce podobá svému stavu v normalizačních sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy se vyráběla …

Tvar vzdělání v rozšířeném poli

Znepokojivá blízkost akademií a volného trhu přináší otázky po tom, co znamená rostoucí vliv implementace ekonomického faktoru do podoby terciárního sektoru vzdělání. Měnící se rétorika univerzit, kterou aplikované vzdělávání přináší, redefinuje nejen status univerzit, ale ovlivňuje také rámec fungování uvnitř jich samých. Je stále možné podobu univerzit aktivně ovlivňovat, nebo jsou školy pouze rozbitým objektem odsouzeným k opakování se? Mezinárodní vlnu protestů, která proběhla v minulém roce na vysokých školách od Montreálu přes Londýn …

Interview s Ateliérem bez vedoucího

Vzdělávání na českých uměleckých školách podléhá jasnému programu mistrovského ateliéru, tedy přímé interakci mezi mistrem a žákem. Takový vztah je mnohdy autoritářský a předem generující pozice svých absolventů. „Ateliér bez vedoucího“ je uskupení studentů a absolventů umění a teorie umění, kteří se pokoušejí generovat vlastní program a přinášet do současného systému odlišnou fungující možnost umělecké edukace. (ABV) DF: Kdy vznikl Ateliér bez vedoucího? Wojzeck: Většinou se říká, že před rokem, ale to už se říká …

Tři rysy zavádění neoliberálního způsobu vlády ve vzdělávání

Na prosinec loňského roku jsme připravili rozhovor s prorektorem Univerzity Karlovy Stanislavem Štechem O neoliberálním klystýru vysokých škol. Tématu neoliberální reformy vzdělávání autor tentokrát věnuje vlastní článek pro Solidaritu. Ve světě se již v první polovině devadesátých let i do oblasti veřejných služeb v gesci státu začal vlamovat soukromý kapitál a tržní logika. Nevnímali jsme dost pozorně v té době spíše okrajové a jako exces vnímané výroky, že vzdělání je zboží. Situace začala být vážná v okamžiku, kdy apetit …

Debata: Školství a vzdělávání

V úterý 7. 6. se v Městské knihovně v Praze v rámci cyklu přednášek pro veřejnost uskutečnila ve spolupráci s iniciativou ProAlt přednáška profesora Stanislava Štecha s názvem Kult efektivnosti a úpadek školního vzdělávání. Odborník v oblasti pedagogické psychologie a v současnosti též prorektor pro rozvoj Univerzity Karlovy mluvil zejména o základním (i učňovském a středním) školství. Zmiňoval rychle klesající kvalitu českého školství vzhledem k zahraničí v posledních dvou desetiletích, ale také procesy dlouhodobější a neomezené jen na Česko jako snahy o změnu pojetí a cílů školního vzdělávání od znalostí …

Sofismata neoliberálních reforem

Hnutí sofistů ve starověku a jeho reformní následovníci dnes   Ministerstvo školství v čele s ministrem Dobešem představilo ve svém Návrhu zákona o vysokých školách několik inovací: v rámci snahy o zefektivnění a optimalizaci výuky plánuje zavést dvouleté studijní programy – jakési předstupně bakalářského studia. Ty by byly prakticky orientovány na výkon budoucí profese a program by odpovídal přibližně dnešní náplni vyšších odborných škol. Stejně jako malé – zkrácené bakalářské studium, cestou k „vysokoškolskému titulu snadno a rychle“ by se …