William I.Robinson: Teorie globálního kapitalismu

V roce 2009 vyšla péčí nakladatelství Filosofia za podpory Centra globálních studií hluboká makrosociologická analýza nejsoučasnějších podob globalizace. Je to kniha Teorie globálního kapitalismu, která se též stručně dotýká souvislostí globalizace a světové hospodářské krize. Autor, profesor na Univerzitě v Kalifornii, se řadu let zabývá globalizací a Latinskou Amerikou. První ze čtyř kapitol zkoumá současné podoby globalizace.Autor je chápe jako epochální proměnu světového kapitalismu.Charakterizuje extenzivní a intenzivní šíření současného kapitalismu.Zatímco extenzivní šíření globálního kapitalismu vede …