„Abychom neměli řecké školství“

Senátní slyšení k petici „Za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání“ umožnilo konfrontaci učitelů a studentů s ministerstvem školství. Účastníci se dozvěděli, že financování školství zajímá všechny, jen vládu ne. Jaké změny potřebuje vysoké školství, zní téma dalšího slyšení, které se koná 20. února. Odpověď, kterou si ministerstvo nepřipouští, zní: podfinancovaný rezort potřebuje především více prostředků. Že na to není kde brát? Určitě je, pokud bylo třeba na církevní restituce. Petice, kterou představily školské odbory …

Co nám ukázaly debaty na školách?

Článkem „Turné v poločase“ z minulého čísla jsme se zaměřili na turné Za záchranu vzdělanosti a kultury, mimořádnou kampaň školských odborů, jež proběhla ve spolupráci s Hereckou asociací a iniciativami ProAlt a Za svobodné vysoké školy. Nyní věnujeme bližší pozornost středoškolským besedám, které při té příležitosti probíhaly a budou pokračovat v nadcházejících měsících. Cílem turné bylo poukázat na závažný stav podfinancování veřejné sféry na příkladu školství a kultury. Ze strany zúčastněných odborových organizací – především Českomoravského odborového svazu pracovníků školství …

Čelem k veřejnosti: „školáci“, herci a studenti na cestách

Od 3. září do 4. října letošního roku probíhalo turné Za záchranu vzdělanosti a kultury, společná kampaň Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ČMOS PŠ), Herecké asociace, iniciativ ProAlt a Za svobodné vysoké školy a dalších odborů činných v kultuře. Cílem historicky první akce tohoto druhu, která se uskutečnila ve 14 krajích, 16 městech a na 14 středních školách, bylo poukázat na vážné podfinancování veřejných sektorů v České republice, především pak školství a kultury. Ve všech krajských a dalších městech byly postupně …

Argumenty pro školné jsou »na vodě«

Rozhovor Haló novin s Lukášem Matoškou, aktivistou občanské iniciativy Za svobodné vysoké školy Před dvěma týdny jste spolu s odboráři Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, Hereckou asociací a občanskou iniciativou ProAlt zahájili po 16 městech ČR turné nazvané »Za záchranu vzdělanosti a kultury«. Proč a s čím jste vyjížděli mezi občany a  studenty?  Cílem je poukázat na enormní podfinancování dvou veřejných sektorů: školství a kultury. Bylo to poprvé, kdy učitelské odbory a studentské iniciativy jednotně tematizují nedostatek peněz všech …

Za záchranu vzdělanosti a kultury v Liberci

10. září proběhla v Liberci na náměstí před radnicí osvětová akce, pořádaná v rámci celorepublikového měsíčního turné Za záchranu vzdělanosti a kultury. Při jeho pořádání spojují své síly odbory, iniciativy i divadelní umělci, aby upozornili na neutěšený stav financování v oblastech kultury a školství a vysvětlovali problematiku s  tím spojenou. Hlavními organizátory jsou školské odbory (ČMOS PŠ), Herecká asociace, iniciativa Za svobodné vysoké školy, iniciativa ProAlt a další. Liberec zastupovali herci z Divadla F. X. Šaldy a Naivního divadla. Pokračování článku naleznete …

Po staronové cestě

Co chce vytvořit ministr š kolství Fiala? Politika nového ministra školství Petra Fialy začíná být rozpoznatelná. V jeho prvotní idealizaci jistě svou roli sehrála zkušenost s tragikomickou postavo u Josefa Dobeše. Fiala navíc oznámil stažení věcného záměru zákona o vysokých školách. Při bližším pohledu však jeho pl ány svědčí o pouhém formálním posunu od původního kursu nastaveného Dobešem. Faktická podstata prosazované politiky na ministerstvu školství zůstává stále téměř stejná a plně odpovídá ideovému základu staronové koalice, …

Prohlášení solidarity iniciativy Za svobodné vysoké školy se studentskými protesty v Québecu

Iniciativa Za svobodné vysoké školy vyjadřuje plnou podporu studujícím a pedagogům, jednotlivcům i organizacím v provincii Québec, kteří navzdory represivním opatřením vlády, nejhorším od War Meassures Act v roce 1970, jež mají za cíl zlikvidovat hnutí všemi dostupnými prostředky, pokračují ve stávce a v protestech. Odsuzujeme Zákon 78, který vstoupil v platnost 18. května letošního roku, upírá vysokým školám právo na stávku, vyhání z nich politickou polemiku a kritické myšlení, snaží se finančně zlikvidovat aktivní studentské organizace a odbory a odporuje základním …

Projev mluvčího IZSVŠ Lukáše Matošky na demonstraci Za přežití seniorů 31. května

Kladu si otázku, zda jsou zájmy seniorů a studentů protichůdné, anebo jestli má zde někdo zájem tyto dvě skupiny uměle poštvávat proti sobě. Domnívám se, že druhá verze je ta pravdivá. Naopak, studenti sdílí se seniory jednu podstatnou věc. Jestliže studenti se připravují na svůj ekonomicky aktivní život, senioři jej už absolvovali. To znamená: obě tyto skupiny nejsou natolik soběstačné jako lidé středního věku. To znamená: máme společnou zranitelnost. Zranitelnost je …

Z bláta do louže

Iniciativa Za svobodné vysoké školy se připojila k platformě Stop vládě, která sdružuje iniciativy a odborové svazy v dubnových protivládních protestech. Tento krok odůvodnila mj. tím, že případné odstoupení od Dobešových věcných záměrů zákonů nemění situaci. Vše totiž nasvědčuje tomu, že vláda chce prosadit reformu terciárního vzdělávání jakýmikoli prostředky, tedy i cestou novelizací současné legislativy. Prvnímu návrhu takové novely, který spočívá v zavádění neoliberalismu do systému financování vysokých škol, věnujeme následující analýzu. I. Před několika dny …

Tisková zpráva iniciativy Za svobodné vysoké školy k oznámení rezignace ministra školství Josefa Dobeše

Josef Dobeš (zdroj:denik.cz)

21. 3. 2012      Iniciativa Za svobodné vysoké školy vítá zprávu o rezignaci ministra školství Josefa Dobeše. Ministr dnes mj. deklaroval, že „akceptovat […] drakonické zavázání rozpočtu školství, které by ve výsledku znamenalo okamžité snížení platů učitelům,“ nechce připustit. Domníváme se však, že toto vysvětlení odstoupení není dostatečné. Předpokládáme, že hlavními důvody pro ministrovu rezignaci byly množící se kritické ohlasy na činnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.   V poslední době si ministr vysloužil kritiku pro nekompetenci …