Základní práva a svobody – to je, oč tu běží

Česká republika, zastoupená vládou a prezidentem V. Klausem, již třetím rokem intenzivně usiluje o výjimku z Listiny základních práv Evropské unie, která tvoří právně závaznou součást tzv. Lisabonské smlouvy. Aktuální situace se dnes jeví téměř jako nevratná – občané, ale i právnické osoby z České republiky by měli přistoupením Chorvatska k Evropské unii přijít o možnost domáhat se práv z Listiny. Jako každý dokument má logicky i Listina jak svoje zastánce, tak rovněž ideové odpůrce. To by však nemělo zastřít …