Stanovisko Revolučních socialistů v Egyptě

Stanovisko Revolučních socialistů v Egyptě

Revoluce v Egyptě 2011

Stanovisko Revolučních socialistů v Egyptě:

Na Egypt těžce dopadá železná bota imperialismu USA. Velitelství armády, jež Amerika financuje, trénuje a instruuje, se nyní rychle mobilizuje, aby upevnilo diktaturu pod vedením Omara Sulejmana. Do Egypta již vypluly válečné lodi USA, i když, jak zdůrazňují vojenští velitelé, nejde o přípravu vojenské intervence. Předpokládám, že mají pravdu. Otevřená invaze není pro režim ani nutná ani užitečná. Válečné lodě zde budou pro výjimečné situace, a taky k tomu, aby připomínali lidem kdo je tady pánem. Hlavní způsob organizování kontrarevoluce spočívá v úsilí armády vytvořit mnohem sofistikovanější aparát útlaku, než byly Mubarakovy vyzbrojené gangy na koních.

 

Protože vražedného Sulejmana nikdo nechce, je otázka, zda se mohou prostí vojáci postavit proti svým velitelům. Podívejme se na argumenty revolučních socialistů v Egyptě.

 

Stanovisko Revolučních socialistů v Egyptě:

Slávu mučedníkům! Vítězství revoluci!

To, co nyní probíhá, je největší lidová revoluce v historii naší země a celého arabského světa. K naší revoluci došlo díky sebeobětování mučedníků. Překonali jsme všechny bariéry strachu a ani teď neustoupíme, dokud nebudou úplně zničeni všichni zločinníí „vůdci“ a jejich vražedný systém..

 

Odstoupení Mubaraka je prvním krokem, ne posledním krokem revoluce

Předání diktátorské moci Omarovi Sulejmanovi, Ahmedu Šafikovi a ostatním Mubarakovým kámošům znamená jen pokračování stejného systému. Omar Sulejman je spojencem Izraele a Ameriky, tráví většinu svého času mezi Washingtonem a Tel Avivem a věrně slouží jejich zájmům. Ahmed Šafik je blízký přítel Mubaraka a je jeho kolegou v terorizování, utlačování a ožebračování Egyptského lidu.

 

Bohatství země náleží lidem a musí se jim navrátit

Během posledních tří desetiletí převedl tento vražedný režim ohromné množství majetku do rukou hrstky buržoasních magnátů a zahraničních společností. 100 rodin dnes vlastní více než 90 % veškerého bohatství země. Bohatství egyptského lidu je takto monopolizováno díky politice privatizace, plundrování a spojenectví s kapitálem, která většinu lidí v Egyptě přeměnila na chudé, bezzemky a nezaměstnané.

 

Devastované a lacině prodané továrny se musí vrátit zpět lidem

Chceme zestátnění továren, pozemků a majetku, jež tato banda uloupila. Dokud naše zdroje zůstanou v jejich rukou, nikdy se tohoto systému nebudeme schopni zbavit. Ekonomické otroctví je druhou tváří politické tyranie. Bez vyrvání bohatství z rukou vládnoucího gangu se nikdy nevyrovnáme s nezaměstnaností a nikdy nedosáhneme slušné minimální mzdy pro důstojný život.

 

Nepřijmeme hlídací psy Ameriku a Izrael

Tento systém není osamocen. Mubarak jako diktátor byl služebníkem a klientem, jež přímo jednal v zájmu Ameriky a Izraele. Egypt jednal jako kolonie Ameriky. Přímo participoval na obležení lidu v Palestině, učinil Suezký kanál a letiště volnými zónami pro válečné lodě a stíhačky, které ničily a zabíjely lidi v Iráku. Velice levně prodával plyn Izraeli v tutéž dobu, kdy dusil lidi v Egyptě stoupajícími cenami. Revoluce musí obnovit nezávislost Egypta, jeho důstojnost a vedoucí roli v regionu.

 

Revoluce je lidovou revolucí

Toto není revoluce elity, politických stran nebo náboženských skupin. Skutečnými aktéry revoluce jsou egyptští mladí, studenti, pracující a chudí. V posledních době se na vlně revoluce snaží svést celá řada elit, stran a takzvaných symbolů, a snaží se ji tak ukrást svým právoplatným majitelům. Jedinými symboly jsou mučedníci revoluce a naši mladí lidé, kteří jsou vytrvalí v poli. Nedovolíme jim kontrolovat naši revoluci a tvrdit, že nás reprezentují. Sami si zvolíme, kdo bude reprezentovat nás i mučedníky, kteří byli zabiti a jejichž krev byla cenou záchrany systému.

 

Lidová armáda je armáda, která chrání revoluci

Každý se ptá: „Je armáda s lidmi nebo proti nim?“ Armáda není jednotným blokem. Zájmy vojáků a nižších důstojníků jsou stejné jako zájmy mas. Vyšší důstojníci jsou však Mubarakovi muži, pečlivě vybraní aby chránili režim korupce, bohatství a tyranie,. Jsou integrální součástí systému.

Tato armáda již není lidovou armádou. Není tou armádou, která porazila sionistického nepřítele v říjnu 73. Tato armáda je blízce napojena na Ameriku a Izrael. Její rolí je chránit Izrael, ne lidi. Samozřejmě, že chceme získat vojáky pro revoluci. Ale nesmíme se nechat oklamat slogany „armáda je na naší straně“. Armáda buď potlačí demonstrace přímo, nebo restrukturalizuje policii, aby to udělala za ni.

 

Formujte naléhavě revoluční výbory

Tato revoluce překonala naše největší očekávání. Nikdo neočekával, že uvidí bojovat takové masy lidí. Nikdo neočekával, že Egypťané budou tak stateční tváří v tvář policii. Nikdo nemůže říci, že jsme nepřinutili diktátora ustoupit. Nikdo nemůže říci, že na Muddan el Tahrir nenastala změna.

Co potřebujeme nyní, je prosazovat společensko-ekonomické požadavky jako součást našich vlastních požadavků. A to tak aby i osoba sedící ve svém domě poznala, že bojujeme za její práva. Potřebujeme se organizovat v lidových výborech, které si zdola a demokraticky zvolí Rady. Tyto Rady musí dále vytvořit vyšší orgán, jež bude zahrnovat delegáty ze všech tendencí. Musíme si zvolit lidový výbor, který nás bude reprezentovat a v nějž budeme věřit. Voláme po utváření lidových výborů na Middan Tahrir a všech městech Egypta.

 

Výzva egyptským dělníkům, aby se připravovali na revoluci

Demonstrace a protesty hrály klíčovou roli v zažehnutí a průběhu naší revoluce. Nyní potřebujeme dělníky. Ti mohou zpečetit osud režimu. Nejenom účastí na demonstracích, ale organizováním generální stávky ve všech důležitých průmyslových odvětvích a velkých korporacích.

Demonstrace a protesty může režim přečkat dny a týdny. Pokud však použijí dělníci stávku jako zbraň, nemůže se udržet déle než pár hodin,. Stávkujte na železnici, ve veřejné dopravě, na letištích a ve velkých průmyslových podnicích! Dělníci Egypta! Ve jménu rebelující mládeže, a ve jménu krve našich mučedníků, chystejte se k revoluci. Užijte svou sílu a vítězství bude naše!

 

Slávu mučedníkům!

Pryč se systémem!

Všechnu moc lidem!

Vítězství revoluci!

Přeložil Martin Šaffek