Javorové jaro – od studentských protestů k sociální revoluci

Javorové jaro – od studentských protestů k sociální revoluci

zdroj: Socialist Worker – Canada

V březnu loňského roku oznámil québecký premiér a předseda Liberální strany Jean Charest rozhodnutí o postupném navyšování školného na všech vysokých školách v provincii o 325 kanadských dolarů (dále jen „dolarů“) ročně (cca 6 300 korun) během pěti let. Současné školné, které činí průměrně 2415 dolarů (47 000 korun) a je nejnižší ze všech kanadských provincií, má vzrůst postupně během pěti let na 3793 dolarů (74 000 korun), tedy o 82 %, čímž se má postupně rozdíl vyrovnávat.

V únoru letošního roku se proti navyšování školného zformoval studentský odpor. Do 23. 2. se připojilo ke stávce 15 000 studentů, na konci února jich bylo již 70 000, v polovině března 250 000. Spolu se zvyšujícím se počtem stávkujících studentů rostla i intenzita protestů a demonstrací, které byly od samého počátku provázeny násilnými střety s policií. Vrchní soud vydal zvláštní nařízení proti stávkujícím studentům z Montrealské univerzity, Québecké univerzity v Montrealu, univerzity Laval a Collège d’Alma, kteří fyzicky zabraňovali svým kolegům v přístupu na přednášky. V případě setrvání ve stávce jim bylo vyhrožováno pokutami a vězením.

V dubnu je stále ve stávce 180 000 studentů, pravidelné noční pochody centrem Montrealu začínají děsit radnici, která se obává ohrožení nastávající turistické sezóny. Na začátku května se vláda snaží vyjednávat, ale studentské koalice odmítají upustit ze svých požadavků. 14. 5. podává ministryně školství Line Beauchamp demisi. O dva dny později přicházejí její následovnice Michelle Courchesne a premiér Jean Charest s návrhem tzv. Zákona 78, který má další stávky a protesty znemožnit. Národní shromáždění ho v rekordním čase schvaluje. Zákon pozastavuje letní semestr na zbývajících 14 veřejných vyšších odborných školách a 11 univerzitách, kde jsou studenti stále ve stávce, posunuje začátek zimního semestru 2012 o měsíc s možností absolvovat zpětně „prostávkované kurzy“ a zcela omezuje možnost stávkovat, znemožňovat ostatním studentům účast na přednáškách a demonstrovat či jinak projevovat sympatie ke stávce na univerzitách či v jejich blízkosti po celém Québecu. Studentské spolky a unie, školské odbory a akademičtí pracovníci, kteří toto nařízení poruší a budou nepokoje organizovat nebo k nim nabádat, mohou být vystaveni trestnímu stíhání a pokutováni následujícími částkami:

1 000–5 000 dolarů (cca 20 000–100 000 korun) pro jednotlivce;

7 000–35 000 dolarů (139 000–693 000 korun) pro vedoucí osoby studentských unií nebo školských odborů;

25 000–125 000 dolarů (495 000–2 475 000 korun) pro studentské nebo odborové organizace.

Článek 16 Zákona 78 označuje jako ilegální veškeré demonstrace, kterých se účastní více než 50 lidí na jakémkoliv místě v provincii Québec, v případě, že není minimálně 8 hodin před akcí policii nahlášeno místo, doba trvání, přesná trasa a způsob přepravy účastníků demonstrace. V případě, že policie vyhodnotí lokaci, trasu, datum konání či čas manifestace jako rizikové pro obyvatele dané lokality či ohrožující jejich bezpečnost, má právo je změnit.

Zvláštní zákon zůstává v platnosti do 1. července 2013. Přivítali a podpořili ho především podnikatelé a organizátoři kulturních a turistických akcí v Montrealu, kteří kvůli zostřujícím se nepokojům začínali pociťovat odliv zisku. Zákon odsoudili především univerzitní profesoři, ale kriticky se k němu vyjádřila i Amnesty International a Québecká komise pro lidská práva. Mluvčí nejradikálnější studentské organizace CLASSE Gabriel Nadeau-Dubois vyzval obyvatele provincie k občanské neposlušnosti a k účasti na ilegálních protestech.

Bezprostředně poté, co zákon vešel v platnost, zareagovali studenti i obyvatelé Montrealu spontánními, nikým nenahlášenými a neorganizovanými několikatisícovými masovými protesty. Každou noc pochodovaly ulicemi Montrealu tisíce lidí a policie se snažila tyto ilegální protesty rozehnat vodními děly, slzným plynem a pepřovým sprejem. Celkový počet zatčených účastníků demonstrací brzy dosáhl 2 500 osob. Nejradikálnější odpovědí na Zákon 78 byla 22. 5. zatím největší demonstrace v kanadské historii ku příležitosti výročí 100 dnů od započetí stávky, které se v Montrealu účastnilo na 400 000 lidí.

Napříč Kanadou se záhy začaly šířit tzv. „casseroles“ protesty, během nichž Kanaďané vyjadřují solidaritu s québeckými studenty každou středu ve 20:00 bubnováním do hrnců a pánví.

 

Kateřina Krejčová

Záznam přednášky ze Dnů antikapitalismu o québeckém hnutí naleznete na TV Solidarita.

Článek původně vyšel v červnovém čísle Solidarity roku 2012.