Ještě není pozdě, pomozte Amazonii

Ještě není pozdě, pomozte Amazonii

Červen 2012: Lidé ,,osvobodili" řeku a vytvořili nápis, jasný vzkaz:,, Stop Belo Monte".

O chystané stavbě přehrady Belo Monte v Amazonii jsme psali již dříve (http://www.socsol.cz/?s=Belo+monte&x=0&y=0). Stále hrozí výstavba přehrady, jejíž vznik by znamenal obrovský negativní zásah do ekosystému deštného pralesa s jeho jedinečnou a vzácnou faunou a flórou. Znamenal by také zásah do životů domorodých obyvatel, kteří zde v souladu s přírodou žijí a vychovávají své děti.

 

Domorodí obyvatelé Amazonie stále nevzdávají boj proti Belo Monte, brazilské vládě a korporacím, kterým má plánovaná výstavba přinést nemalé zisky.

V červnu 2012 tři sta domorodých obyvatel, drobných zemědělců, rybářů a místních obyvatel obsadilo místo výstavby Belo Monte. Lidé přerušili cestu, která byla postavená přes řeku Xingu a měla jí odklonit. Protestující řeku ,,osvobodili“ a vytvořili nápis ,,Pare Belo Monte“, což v překladu znamená ,,Stop Belo Monte“. Jejich cílem bylo tímto vyslat zprávu o ničivých dopadech výstavby přehrady v předvečer summitu OSN RIO + 20, který se v Brazílii konal. Chtěli upozornit na to, že projekty, které ničí životní prostředí a porušují práva domorodých obyvatel, nelze nazývat ,,čistými zdroji energie“.

Červen 2012 na řece Xingu: Lidé proti přehradě (zdroj:amazonwatch.org)

 

Na začátku července 2012 šedesát představitelů šestnácti domorodých společenství podepsalo dopis brazilským představitelům, ve kterém žádají okamžité pozastavení stavebního povolení výstavby Belo Monte. Jako důvod uvádějí bezohledné pohrdání základními sociálními a ekologickými potřebami a nedodržení jejich práv, protože nemají svobodný a přednostní přístup k informacím a nejsou brány ohledy na jejich územní práva.

 

Nejnovější formou pohrdání jejich právy je pro ně nyní výstavba tzv. Kesonů, hliněných cest postavených přes řeku Xingu, které jsou určeny k přesměrování jejího toku. Tento týden FUNAI, brazilská organizace, která sdružuje domorodé obyvatele, a brazilská ekologická agentura IBAMA debatují o tom, zda povolí, nebo nepovolí definitivní odklon vod.

Navážky cest, které mají odklonit řeku z jejího přirozeného řečiště

 

Jsou pod obrovským tlakem z nejvyšších míst brazilské vlády a ze stran jejích obchodních partnerů, se kterými vláda spolupracuje na schválení dokončení kesonů k výstavbě přehrady. Jako protiváha tomuto tlaku by měli být národní a mezinárodní protesty. Organizace Amazon Watch, která se situací v Amazonii dlouhodobě zabývá, nabízí na svém webu k podpisu výzvu adresovanou prezidentům organizací FUNAI a IBAMA, aby nesouhlasily s pokračováním výstavby Belo Monte, a aby byla respektována práva domorodých obyvatel. Je zde také umístěno video z Amazonie, kde promlouvají domorodí obyvatelé, kteří čelí situaci v níž se rozhoduje o jejich budoucímu způsobu života a o zachování či devastaci části deštného pralesa, který je zatím ještě nazýván ,,Zelené plíce Země“.

 

I vy se můžete přidat a svým podpisem vyjádřit nesouhlas s výstavbou přehrady zde:

 

http://amazonwatch.org/take-action/suspend-belo-monte?utm_source=Amazon+Watch+Newsletter+and+Updates&utm_campaign=a43971a0de-BR_20120713&utm_medium=email


 

Dana Hladíková