EU a financování nelegálních osad v Palestině

EU a financování nelegálních osad v Palestině

Vážená čtenářko, vážený čtenáři,
 
bezplatně zde zveřejňujeme články, které už vyšly v Solidaritě. Činíme tak proto, aby si je mohl přečíst každý – bez ohledu na to, zda se v jeho okolí nachází distribuční místo či zda si může dovolit předplatné. Čtete-li naše články pravidelně a umožňuje-li Vám to Vaše situace, velmi oceníme, pokud si Solidaritu předplatíte. Předplatitelé udržují vydávání časopisu v chodu.
 
S díky
Vaše redakce

 

Zdeněk Jehlička

Občané napříč Evropou vyzývají europoslance, aby zakázali granty a úvěry nelegálním izraelským osadám, a tím zabránili, aby se EU stala spoluvinnou na izraelském porušování mezinárodního práva. K výzvě vydané Evropským koordinačním výborem pro Palestinu (ECCP) se dosud připojilo 170 Čechů a Češek, zatím však bez jakékoli odezvy českých europoslanců. Čeští organizátoři výzvy vybízejí občany, aby dále zasílali dopisy europoslancům.

V říjnu 2013 vydal Evropský koordinační výbor pro Palestinu (ECCP, eccpalestine.org), jenž sídlí v Bruselu a v České republice je zastoupen Iniciativou za spravedlivý mír na Blízkém východě, výzvu pod názvem „Vyzvěte poslance EP [Evropského parlamentu, pozn. red.] k podpoře nových směrnic ohledně izraelské účasti v programech EU“. V ní žádá občany EU k zaslání dopisu europoslancům ve věci zastavení financování nelegálních izraelských osad.

 

Směrnice EU ohledně financování projektů, firem a organizací působících na okupovaných palestinských územích

Na základě znepokojení, jež vyjádřila řada poslanců Evropského parlamentu, mnohé občanské iniciativy a tisíce evropských občanů, vyhlásila v červenci tohoto roku Evropská komise nové směrnice. Ty mají zabránit udílení výzkumných grantů na izraelské projekty realizované v nelegálních izraelských osadách a znemožnit poskytování úvěrů izraelským firmám a institucím vykonávajícím svou činnost v nelegálních izraelských osadách, a to včetně osad v okupovaném Východním Jeruzalémě.

Nové směrnice vstoupí v platnost v lednu 2014. Již nyní však probíhají mezi Izraelem a EU jednání ohledně aplikace nových směrnic v souvislosti s navrhovanou účastí Izraele v připravovaném výzkumném programu Horizont 2020 (program EU pro výzkum a inovace realizovaný ve fiskálním období 2014–2020 s plánovaným rozpočtem 70 miliard eur, do kterého jsou přizvány i některé neevropské státy).

Izrael a jeho podporovatelé, včetně vlády USA, vyvíjejí silný tlak na Evropskou komisi, aby své nové směrnice zmírnila.

Jak se uvádí ve výzvě europoslancům, „existuje skutečné riziko, že Evropská komise podlehne izraelskému tlaku a rozhodne se pokračovat ve financování a podpoře izraelských projektů realizovaných na okupovaných palestinských územích. To by vyslalo nebezpečný signál o tom, že EU postrádá politickou vůli tlačit na Izrael, aby ukončil páchání válečných zločinů a začal dodržovat mezinárodní právo“.

 

EU: Rozšiřování osad je překážkou míru

Záměrem směrnic je ukončit neetickou a nelegální situaci, kdy izraelské firmy a instituce sídlící v nelegálních izraelských osadách získávají na financování svých aktivit od EU granty, finanční ohodnocení a úvěry.

„Směrnice pouze uvádějí v praxi dlouhodobě zastávaný postoj EU, že pokračující rozšiřování osad je překážkou míru,“ uvádí se dále ve výzvě europoslancům, ve které jsou žádáni, aby se zasadili o plnou implementaci směrnic.

„Přesídlování obyvatelstva okupačních sil na území, která okupují, a využívání přírodních zdrojů těchto území pro komerční účely je porušením čtvrté Ženevské úmluvy (vyhlášena pod č. 65/1954 Sb., čl. 49 odst.6 ) a vzhledem k rozsahu a důsledkům pro neizraelské obyvatelstvo (bourání domů, zabírání půdy) je toto považováno za válečný zločin (čl. 147 cit. Úmluvy),“ uvádí výzva.

 

Podepište výzvu

Evropští i čeští zástupci ECCP, kteří výzvu šíří po sociálních médiích, vyzývají, aby dopis s výzvou europoslancům poslalo co nejvíce lidí, včetně občanů České republiky. To lze provést zde: http://act.eccpalestine.org/lobby/38/0/Czech+Republic

Uvádí, že čeští europoslanci obdrželi dopisy již od 170 občanů a občanek ČR, dosud je to však nepřimělo k jakékoli reakci.

Výzva europoslancům je dle českých aktivistů o to urgentnější, že na místě jsou obavy z velkých tlaků ze strany Izraele na Evropskou komisi, aby učinila ve věci kompromisy. Ty již naznačil izraelský deník Maariv, když informoval o dvou hlavních změnách ve směrnicích EU, na kterých se údajně již domluvily obě strany: při žádání o evropské granty by izraelské instituce nemusely uvádět, zda působí za linií příměří (tzv. zelená linie, okupovaná palestinská území). Bude to naopak EU, kdo bude nucen monitorovat a hledat důkaz, zda izraelské instituce na okupovaných územích působí či ne.

Dalším kompromisem má být údajně to, že instituce budou moci působit na okupovaných územích (a tudíž dostávat granty a úvěry), pokud jejich hlavní sídlo bude v Izraeli, a ne za linií příměří. Podrobné formulace se prý ještě dojednávají. Deník Maariv dodává, že úředníci EU by si tímto kompromisem zachovali tvář – směrnice úplně nezruší, ale obejdou je.

Financování programu Horizont 2020 mělo být projednáváno na plenárním zasedání EP již v říjnu, odsunulo se ale na pozdní listopad. Proto aktivisté vyzývají k podpisům: „Ze strany EU se jedná o malý krok, který lze ve snaze o dodržování mezinárodního práva podniknout, přesto je v Evropě velice důležitý a je třeba, aby europoslanci tuto výzvu vyslyšeli.“

Související informace najdete na stránkách: http://ism-czech.org/

Autor je historik a překladatel

Vyšlo v listopadové Solidaritě roku 2013 (č. 84).