Pro USA není důležité ve válečných konfliktech vítězit, ale roztočit válečný kapitál!