Ozvěny solidarity zní Prahou

Ozvěny solidarity zní Prahou

Ve středu 25. října byla Praha svědkem mohutného projevu jednoty, když se na podporu Palestiny sešla různorodé shromáždění několika set lidí všech generací. Protest, který začal u českého ministerstva zahraničních věcí, se  pote vydal na cestu ulicemi města.

Na začátku shromáždění informoval jede z organizátorů, Zdeněk Jehlička, o petici protestující proti postupu české diplomacie a české vlády. Ke shromážděným také promluvil student, jehož rodina se nachází v Gaze. Popsal těžkost, s jakou sleduje zprávy a bojí se o životy svých blízkých. Markéta Juřicová ze strany Levice pozdravila shromáždění, na které upekla buchtu s nápisem „Free Palestine“.  Po řadě dalších proslovů se účastníci vydali na pochod.

Od dlážděných uliček Loretánského náměstí až k ikonickému Pražskému hradu účastníci pozvedli své hlasy za spravedlnost, za lidská práva. Zatímco slunce zapadalo a světla města ozařovala jejich cestu zněla jejich hesla jako „Svobodná Palestina“, „Konec okupace“, „From the river to the see, all the people will be free“ (Od řeky až k moři, budou všichni svobodní) atd. Na každé zastávce zaznívaly vášnivé projevy, které posilovaly poselství tohoto setkání.

Protest zdůraznil význam zpravodajství a nezávislého šíření informací a zdůraznil, že musíme naslouchat samotným Palestincům. Jejich volání o pomoc a volání po spravedlnosti je přeci jen slyšet jasně a zřetelně.

Na rozdíl od jiných demonstrací ve světě, se česká policie chovala profesionálně, a nenarušovala demonstraci.

Akce byla zakončena na Malostranském náměstí silnou připomínkou, že jednota a boj za spravedlnost a za lidské životy je univerzální výzvou k akci. V duchu tohoto shromáždění organizují studenti další pro-palestinský protest již tuto sobotu na Staroměstském náměstí a další společný protest by se měl odehrát ve středu v podvečer na Václavském náměstí v Praze.

K podobné solidární akci se připravuje také tento pátek Brno a to od 17.30h na Dominikánském náměstí. Je to jasná ukázka toho, že když se hlasy spojí, mohou napomoci smysluplné změně.

Ve světě, kde mediální obrazy dokáží formovat vnímání a názory lidí, tato shromáždění zdůrazňují význam hledání nefiltrované pravdy a využívání kolektivních hlasů k řešení nespravedlnosti. Dnešní protest, stejně jako všechny ostatní po celém světě, slouží jako maják naděje a podpory a připomíná světu, že i když média selhávají, hlasy lidí mohou něco změnit.