Stanovisko Mezinárodních socialistů k válce v Súdánu

Válka opět rozvrací životy milionů lidí. Hlavní město je bombardováno, na ulicích se válí mrtvá těla a hoří nemocnice a tržiště. Je na obyčejných lidech, aby organizovali zásobování léky, sháněli vodu a potraviny, a riskovali své životy pod palbou, aby udrželi základní infrastrukturu v chodu. Na rozdíl od války na Ukrajině pocházejí obě bojující strany v Súdánu ze stejné země jako civilní obyvatelstvo, které terorizují. Jedna z nich, Síly rychlé podpory (RSF), je brutální milice, která vznikla …

Prohlášení Mezinárodních socialistů k prvnímu výročí války

1. Válka na Ukrajině trvá již rok. Na zahájení invaze jsme reagovali tímto hodnocením: „Ruská invaze na Ukrajinu 24. února byla aktem imperialistické agrese a porušením práva ukrajinského lidu na sebeurčení. Pro Ukrajince je to válka národní sebeobrany. Ze strany západních imperialistických mocností vedených Spojenými státy a organizovaných v NATO se zároveň jedná o válku v zastoupení proti Rusku. Tato válka je jak imperialistickou invazí do bývalé kolonie, tak součástí meziimperialistického konfliktu mezi USA a Ruskem s jejich …

Žádnou válku kvůli Ukrajině: Stanovisko Mezinárodních socialistů k aktuální krizi

Krize na Ukrajině přiblížila Evropu k děsivé válce. Ve své podstatě jde o konflikt mezi nejmocnějším imperialistickým blokem na světě, Spojenými státy a jejich evropskými spojenci, a Ruskem, sice slabší, ale stále krutou imperialistickou mocností. Pro obě strany je Ukrajina pouhým pěšákem. Pracující třída nemá zájem na vítězství ani jedné strany v tomto konfliktu. Revoluční socialisté ve státech, které jsou do tohoto sporu zapojeny, musí upřednostnit odpor proti svým „vlastním“ vládám. Tuto konkrétní krizi vyvolalo …

Stanovisko Mezinárodních socialistů (IST) k pandemii koronaviru

Pandemie koronaviru Covid-19 se většinou prezentuje jako „přírodní katastrofa“, „externí šok“, postihující jinak normální fungování kapitalistického systému.  To je ale naprostá lež. V minulosti propukla řada onemocnění nového koronaviru a chřipky (SARS, MERS, HSN1), přičemž epidemiologové varovali, že mohou způsobit globální pandemii. Jak ukázaly práce marxistických biologů jako je Rob Wallace, vznikly podmínky pro vypuknutí těchto epidemií tím, jak se rozšířilo intenzivní průmyslové obdělávání půdy a jak pronikal trhu a kapitál do vzdálených oblastí, …

Ani Západ, ani Rusko: Ne imperialistickým válečným hrám na Ukrajině

Stanovisko Tendence mezinárodních socialistů (IST) Výskyt ruských vojáků v neoznačených uniformách v ulicích Krymu a reakce Západu a nové ukrajinské vlády na tuto skutečnost přivedla Ukrajinu na pokraj války. Administrativa USA za sebe oznámila vyslání bojových letounů a vojáků na území Polska a Litvy. Pokrytecky odsuzuje ruskou intervenci na Krymu a zapomíná tak nejen na své války v Iráku a Afghánistánu, ale na i na činy na svém „zadním dvorku“ jako byla námořní blokáda Kuby v říjnu 1962 a invaze do Panamy …