Tiskové prohlášení Nej tilKrig a Iniciativy proti válce

Mírové hnutí varuje před stupňováním konfliktu

Vypálení dánské ambasády v Sýrii ukázalo, jak špatně
mohou věci dopadnout, pokud je silám, které chtějí vystupňovat konflikt,
umožněno ovládnout běh událostí. Jyllands-Posten, Dansk Folkeparti (Lidová
strana Dánska) a Dansk Front (Dánská fronta) uspěli ve společné snaze vytvořit
si nepřítele, kterého potřebují.

Odmítáme démonizaci muslimů. Karikatury
v Jyllands-Posten byly poslední kapkou, 
rozbuškou, jež roznítila frustraci: po 11. září 2001 začali být
muslimové považováni za odpovědné za všechno možné zlo ve světě a stali se
terčem pro zviditelňování rasistických politiků.

Na Blízkém Východě rozvířily karikatury nespokojenost
s cizí dominancí a s vlastními režimy, nahromaděnou za mnoho let. Některé
z těchto režimů vidí v tomto tématu šanci, jak lehce získat body. To samozřejmě
neospravedlňuje pálení vlajek a vypalování ambasád.

Stejně tak chceme společně s mírovými hnutími
v arabských zemích vzkázat všem Arabům a muslimům, že Dánové nejsou zlí
lidé. Většina Dánů již dlouho požaduje návrat svých vojáků z Iráku.
Desetitisíce lidí demonstrovalo proti irácké válce a světovému řádu, jak ho
chtějí Bush, Blair a Fogh. Navzdory provokacím ze strany Jyllands-Posten, vlády
a Dansk Folkeparti (Lidová strana Dánska) si většina Dánů nepřeje zesměšňování
muslimů ani konflikt s nimi.

Nepotřebujeme obrazy nepřítele ani obětní beránky, ale
vzájemný respekt. Globální protiválečné hnutí na tomto principu vzniklo.

Toto je prohlášení,
jež vydala na svých stránkách dánská protiválečná skupina Nej til Krig. K prohlášení
se připojujeme. Chceme poukázat na nebezpečnost rasistických paušalizací, jako
že islám je totožný s terorismem, což je poselství karikatur, nebo koncept
„války civilizací“ – zde chceme zdůraznit, že s útokem na Irák
nesouhlasilo cca 80 % obyvatelstva čR.

Domníváme se, že
v případě publikování či nepublikování karikatur nejde o svobodu slova –
publikovat rasistické vtipy nepatří v Evropě k dobrým zvykům již od konce druhé
světové války. To samozřejmě neznamená, že se to neděje. Až doposud však nikdo
protesty proti nim za potlačování svobody slova neoznačoval.

 

Iniciativa proti válce, v Praze 12.2.2006