Odbory ve světě – leden 2013

Odbory ve světě – leden 2013

Demonstrace zaměstnanců Walmartu

Pracující z různých koutů světa čelí útlaku a vykořisťování. Řada z nich si to však nenechává líbit a staví se na odpor. Důvody jejich boje se různí, stejně jako podmínky, ve kterých se ocitají. Spojuje je však snaha zachovat si lidskou důstojnost a odpovídající životní podmínky. Předkládáme zde pouhý výběr z obrovského množství odborářských kampaní, které v současné době ve světě probíhají.

Kampaň zaměstnanců obří nadnárodní korporace Walmart za zlepšení pracovních podmínek a zvýšení platu, o které jsme informovali již v prosincovém čísle, pokračuje. K celé řadě protestních akcí patří například blokáda několika amerických přístavů, kdy skupiny desítek až stovek aktivistů brání vykládce zboží, mířícího z továren v jižní Asii do prodejen Walmartu. Značná část tohoto zboží byla vyrobena v Bangladéši, v továrnách, které podle slov těchto aktivistů nesplňují prakticky žádná bezpečnostní pravidla. O tom, že svá tvrzení nepřehánějí, svědčí například nedávná tragédie v továrně ve městě Savar, kde při požáru zahynulo nejméně 112 dělníků a dělnic, vyrábějících zboží mimo jiné právě pro Walmart (více o tomto požáru a jeho souvislostech viz v článku Barbory Čapinské v prosincovém čísle Solidarity).

K již zmíněným důvodům protestů proti této společnosti přibyl na konci roku 2012 další – údajné korupční praktiky, prostřednictvím kterých Walmart například získává stavební povolení pro nové supermarkety v oblastech, kde by podle městských územních plánů stát neměly. Příkladem může být ku příkladu supermarket postavený v mexickém městě Teotihuacán, v těsné blízkosti dva tisíce let starých pyramid, na místě, které je řadou místních obyvatel považováno za posvátné. Jedním z častých hesel aktivistů, účastnících se kampaní proti počínání společnosti Walmart, je „Stand up, live better“ (Povstaň, žij lépe), parafrázující motto Walmartu „Save money, live better“ (Ušetři, žij lépe).

Otřesné pracovní podmínky nemají pouze dělníci v Bangladéši. Například v Malajsii, která patří mezi země s největším počtem zahraničních dělníků na světě, zahynulo v roce 2011 nejméně tisíc lidí právě na následky špatných pracovních podmínek, ať už byla bezprostřední příčinou úmrtí pracovní nehoda, choroba způsobená špatnými hygienickými podmínkami na pracovišti či sebevražda, jejíž příčiny lze hledat v trvalém stresu.

Nepřetržitá sedmnáctidenní stávka izraelských zdravotních sester a bratrů skončila, když ministerstvo přistoupilo na jejich požadavky a odsouhlasilo zvýšení platů v průměru o 14 % v průběhu příštích čtyř let. Zdravotní sestry a bratři omezili práci na všech odděleních izraelských státních nemocnic, s výjimkou akutních případů. Zdravotnická zařízení tak byla po celou dobu stávky obsazena personálem v rozsahu tzv. „šabatové kapacity“.

Naopak bez viditelného úspěchu je zatím čtyřiadvacetihodinová stávka londýnských strojvůdců metra, která proběhla během vánočních svátků. Strojvůdci touto již třetí stávkou v pořadí požadovali navýšení platů za práci během státních svátků. Ze strany zaměstnavatele se však zatím setkali pouze s neústupností a ignorací. Mluvčí dopravních podniků prohlásil, že „tato skandální akce odborů je pokusem vzít si Londýňany jako rukojmí a představuje naprostou neúctu k našim zákazníkům“. Kvůli neochotě vedení dopravního podniku s odboráři vyjednávat plánují strojvůdci další stávky během dvou posledních pátků v lednu.

Z různých zahraničních zdrojů vybral a uspořádal Štěpán Lohr.

Vyšlo v lednové Solidaritě roku 2013

stepan.lohr@socsol.cz