Bratislavou znělo: Nebudeme ticho

Bratislavou znělo: Nebudeme ticho

V sobotu 8. prosince 2018 v Bratislavě na Náměstí SNP nikdo z nás nechtěl být ticho. Uskutečnila se tak akce připomínající ženy a jejich práva, která jsou stále ve větším ohrožení, v rámci 16 dní aktivismu proti násilí na ženách.

Pochod měl za účel vymezit se vůči legislativním návrhům, které mají za cíl omezovat přístup k interrupcím, ale i vůči současné situaci. Ačkoli má každá z nás zaručená svá práva, jsme všichni svědky jejich plíživého omezování.

Dle organizátorek a organizátorů každá třetí žena na Slovensku zažívá fyzické a/nebo sexuální násilí, ženám jsou upírána nejen jejich reprodukční práva a jsou obětmi institucionálního násilí ve formě restrikcí a společenské diskriminace. Oběťmi nejsou jen ženy, ale i muži nesplňující stereotypní představy o maskulinitě. Organizace a iniciativy Povstanie pokračuje, Aspekt, Možnosť vol’by a Bratislava bez náckov se o těchto tématech rozhodly nemlčet.

Foto: Dorota Holubová

Na úvod zazněly hned tři proslovy – úvodní slovo za iniciativu Povstanie pokračuje, proslov o tom, kam mohou vést snahy o omezování reprodukčních práv socioložky Barbory Holubové a třetí proslov Adriany Mesochoritisové z Možnosť vol’by o krocích, které ženám skutečně pomohou.

Mimo oficiální program mi důvod, proč jsem se vydala do Bratislavy, připomněl mladík, který z ničeho nic kamarádce stojící vedle mě vrazil do ruky časopis. Než jsme se obě stihly vzpamatovat a uvědomit si, že dotyčný začal rozdávat časopis Naše Slovensko přináležející k L’udová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby, obdrželo ho několik dalších účastnic a účastníků. Po nahlášení pořadatelům byl dotyčný odveden policií a program nadále nenarušoval. Ačkoli se nic nestalo, pro mě tenhle incident znamenal to, že ženská práva nejsou vůbec tak samozřejmou věcí, jak si většina společnosti ráda myslí, pokud má někdo potřebu narušovat akci za jejich podporu.

Foto: Dorota Holubová

Celý pochod se vydal skrze centrum Bratislavy za skandování hesel jako „máme svoje důvody” v doprovodu transparentů „Nebudeme ticho: solidarita so ženami” a „osobní je politické.”

Foto: Dorota Holubová

Celá akce symbolicky připomněla, proč potřebujeme ženská práva, bezpečný přístup k interrupcím, antikoncepci a veškerému zdravotnímu servisu, zlepšení sociální situace žen, zavedení kvalitní sexuální výchovy a konec genderové nerovnosti, jejímž jedním z důsledků je genderově podmíněné násilí. Každá a každý z nás se s nějakou formou genderově podmíněného násilí ve svém životě setkává, v Bratislavě nás tak všechny vyzvali, abychom bojovali za společnost, v níž násilí a nenávist nemá své místo.