Severní Sýrie a Turecko potřebují mír!

Severní Sýrie a Turecko potřebují mír!

Na základě dohody mezi Trumpovou administrativou a Republikánskou aliancí (tureckou vládou Erdoganovy AKP a MHP) začala v severní Sýrii, sužované již osm let válkou, nová vojenská operace.

Jako Revoluční socialistická strana práce (DSIP) věříme, že veškeré syrské záležitosti by se měly řešit mírovou cestou a takovým způsobem, který připraví syrským obyvatelům a národům možnost svobodně určit svůj osud.

Měli bychom pamatovat na to, že právě mírový přístup ke kurdské otázce, ražený od počátku roku 2013 do poloviny roku 2015, ukončil konflikty a umírání, a přispěl k rozvoji života v míru v Kurdy obývaných oblastech.

Stejně tak je zjevné k čemu vedly změny v přístupu tureckého státu a vlády od léta 2015. Znovu musíme zdůraznit, že kromě nebezpečí dalšího válečného utrpení je zde riziko vytvoření ostrých konfliktů a nesnášenlivostí mezi skupinami obyvatel žijícími v regionu.

Krátce řečeno myslíme, že operace Fontána míru není žádným řešením a měli bychom přijmout mírová opatření směřující k dialogu a hledání řešení, tak aby mohli Turci, Kurdové a všichni další mít společnou budoucnost.

Místo toho však turecká vláda obhajuje operaci nutností návratu uprchlíků, jelikož si je údajně vědoma „společenských, kulturních a ekonomických problémů“, které uprchlíci způsobují.

Taková prohlášení, která za zdroj problémů ve společnosti považují uprchlíky, jsou velkou hrozbou pro bezpečnost milionů lidí.

Uprchlíci nejsou příčinou ekonomické krize, rostoucích životních nákladů, ani nezaměstnanosti. Příčinou jsou nenasytní kapitalisté a politici, kteří chrání jejich zájmy. Společenské a hospodářské problémy nevyřešíme deportováním uprchlíků; vyřešíme je naopak přijetím opatření ve prospěch pracujících a chudých, jako může být zákaz propouštění, zvýšení daní pro nejbohatší a zrušení zákazu stávek.

Podle Všeobecné deklarace lidských práv mají lidé právo utéct před útlakem, perzekucí a válkou a mají být přijati tam, kde se usadí. Jakákoliv snaha přesouvat uprchlíky proti jejich vůli je porušováním lidských práv.

Vyzýváme všechny, kterým záleží na životech a chtějí lepší budoucnost, aby podporovali mír a dialog a odmítali vojenská řešení, a aby projevovali solidaritu s uprchlíky a stáli proti rasismu a nuceným návratům.

Mír je vítězstvím pro všechny!

Pouze jednota pracujících může zastavit válku a rasismus.

Revoluční socialistická strana práce (The Revolutionary Socialist Workers Party, DSIP), 8. října 2019