Praha: Demonstrace proti válce s Íránem

Praha: Demonstrace proti válce s Íránem

Nedávné zavraždění íránského hodnostáře na příkaz prezidenta USA vyvolalo protesty v celém světě: ne ze sympatií k íránskému autoritářskému režimu, ale proto, že USA daly touto popravou bez soudu a porušením mezinárodního práva otevřeně najevo, že se v mezinárodní politice chtějí řídit pouze vlastními zájmy a právem silnějšího. Aby i v ČR zazněl nesouhlas proti této politice, uspořádala Socialistická Solidarita před americkým velvyslanectvím protestní demonstraci. Podpořili ji také Mladí zelení, Diem25, Socialistická alternativa Budoucnost nebo Strana demokratického socialismu.

Na chodníku naproti ambasádě se odpoledne sešlo kolem šedesáti lidí. Na začátku shrnul náš zástupce za Socialistickou Solidaritu škodlivé dopady americké politiky na Blízkém východě, počínaje intervencemi v Iráku a Afghánistánu, které oblast tak destabilizovaly, že se později stala podhoubím pro tzv. „Islámský stát“, který zejména v Sýrii zadusil lidové hnutí proti místní diktatuře. I poslední americký atentát pravděpodobně utlumí protestní hnutí, která se v uplynulém roce rozmáhala v různých zemích regionu včetně Íránu, neboť pravděpodobně semkne obyvatele kolem svých jinak neoblíbených vlád, jejichž pád bychom si naopak měli přát. Náš řečník kritizoval i české politiky a novináře, kteří buď americkým krokům servilně nadbíhají, nebo ani nejsou schopni zaujmout stanovisko.

Poté shrnula zástupkyně International Feminists United stanovisko k současné eskalaci ze ženského pohledu. Uvedla, že mnoho členek tohoto hnutí poznalo válku z vyprávění rodičů (Balkán) nebo i na vlastní kůži (americká protidrogová válka v Mexiku). Na ženy dopadají válečné konflikty vždy obzvlášť tíživě, zejména v podobě sexuálního násilí („We are fucked by the war – literally…“). Prezident Trump je pověstný svým opovržením k ženám a jeho zahraniční politika je toho podle ní jen dalším dokreslením.

Dále přednesla projev zástupkyně Skutečné levice, platformy, která pracuje na založení nové levicové strany (na jejíž práci se podílí i řada členů a členek Socialistické Solidarity), i vzhledem k tomu, že ty současné nejen při této příležitosti opět prokázaly svou marnost. V projevu připomněla dlouhou historii zasahování Západu do íránských vnitřních poměrů, například svržení demokraticky zvolené vlády v roce 1953 a poté podpora autoritářské monarchie, to vše kvůli íránským ropným zdrojům.

Za Stranu demokratického socialismu vytkl její zástupce Lubomír Lédl mimo jiné neschopnost EU a evropských vlád razit vlastní zahraniční politiku, která by byla protiváhou agresivních kroků USA, zatímco řečník za spolek Socialistická alternativa Budoucnost naopak podtrhl, že evropské vlády jsou součástí problému a je třeba je vyměnit.

Tím dospěla akce ke konci. Vzhledem k mezinárodnímu vývoji je ovšem na místě obava, že protiválečných protestů bude potřeba i v blízké budoucnosti.