Plánované rušení železniční zastávky Praha-Strašnice

Praha- Strašnice, Železniční zastávka (zdroj Wikipedie)

„Z Hostivaře k mostu přes Průběžnou ulici půjde trasa trati zhruba v původní stopě. Za mostem se ale nestočí ke Strašnicím jako dosud. Bude přeložena do přímého směru se stávajícím nákladovým nádražím Praha-Strašnice. Do své původní trasy se trať vrátí u mostu, pod nímž končí ulice U Slavie.“ Toto se píše v článku Pražského deníku s názvem „Stanice vlaku ve Strašnicích za tři roky zmizí z mapy,“ který vyšel 27. července 2011. Díky tomuto článku jsem si potvrdil informaci, která neověřeně koluje Prahou 10 již několik let: železniční stanice Praha-Strašnice (dále jen strašnická zastávka) má být zrušena. Nejde pravděpodobně o důsledek lobbingu developera, jak je tomu v mnoha jiných případech. Mám dojem, že nyní jde „pouze“ o nezájem radnice či přehlížení toho, jak je tato strašnická železniční zastávka využívaná. Má být zrušena v souvislosti s rekonstrukcí čtvrtého železničního koridoru, který vede z Prahy do Českých Budějovic a dále do Rakouska. V této poslední etapě je plánována rekonstrukce části pražského železničního uzlu, a to od hostivařského nádraží k vinohradským železničním tunelům. Tato přeložka, jak je psáno v úvodu, má být vedena přes bývalé nákladové nádraží Strašnice. Oblouk přes Strašnice tedy má být zcela zrušen. To znamená, že Strašnice by tak přišly o jedinou a nikoliv nevýznamnou železniční zastávku. Jen v brzkých ranních hodinách zde vystoupí mnoho cestujících. Tato zastávka má být nahrazena dvěma novými zastávkami: Zahradní město (nad železničním přemostěním ulice Průběžná/Švehlova ) a Eden (v blízkosti fotbalového stadionu Eden – Synot-Tip arena). Na „Zahraďáku“ by měl vyrůst přestupní terminál příměstské železniční dopravy, městské autobusové dopravy a tramvajové dopravy. V souvislosti se zřízením tohoto terminálu by měla být pod železničním přemostěním silnice vybudována tramvajová zastávka s přístupem na nástupiště železniční zastávky.

K zastávce Eden: v budoucnosti by zde měl být zřízen také přestupní bod, a to s tramvajovou tratí, která by měla vést z lokality Želivského přes vilovou oblast Vinohrad, Eden, Bohdalec na Jižní město. Ovšem, toto je informace, která pochází z brožury MČ Praha 10 s názvem „Rozvoj osobní kolejové dopravy v Praze 10“ vydané v roce 2008 úřadem MČ Praha 10, kde se mimo jiné píše, že v letech 2009 nebo 2010 (termín závisel na získání peněz z evropských fondů) měla být zrekonstruována tramvajová zastávka Průběžná. Jelikož se tomu tak nestalo ani v první polovině roku 2011, nepřikládám ani plánům na tuto novou tramvajovou trať moc velkou váhu.

Argumentům pro zrušení strašnické zastávky příliš nerozumím. Vlastně neznám jediný smysluplný a pro obyvatele Strašnic přijatelný důvod, proč by měla být tato zastávka zrušena. Jistě, s výstavbou dvou nových zastávek vzniknou důležité přestupní body. Ale se zrušením strašnické zastávky naopak jeden přestupní bod zanikne. Zaslechl jsem argument, že tato zastávka se nachází v oblouku. Stačí ji však posunout o 20 metrů a v oblouku se nacházet nebude (posunutím by se navíc přiblížila ke stávající tramvajové smyčce Radošovická, kde by byl umožněn také přímý přestup na tramvaje, konkrétně na linku 19). Plánovaná přeložka přes nákladové nádraží konečně může sloužit především dálkové a meziregionální dopravě, která však nevyužívá nevýznamné zastávky a tudíž kvůli zastávkám zřízené zajížďky.

V místě současné strašnické trati by měla (podle toho, co je psáno v diskuzi na stránkách MČ Praha 10) vzniknout cyklostezka. Zamýšlím se ale také nad finanční stránkou. Vznik dvou nových zastávek, úprava jejich okolí a propojení s MHD jistě vyžaduje nemalou finanční částku (a to nepočítám celkovou přeložku trati přes bývalé nákladové nádraží). A do toho přijde zrušení stávající trati a vytrhání kolejí z přibližně dvoukilometrové zajížďky do Strašnic a úprava trati na onu cyklostezku (ovšem pokud cyklostezku nebude investovat například soukromý investor a ne Správa železniční dopravní cesty, která má na starosti železniční tratě). Nebylo by daleko levnější nechat stávající trať regionální dopravě, tedy osobním vlakům mířícím na Benešov u Prahy, a strašnickou zastávku pouze rekonstruovat? Domnívám se, že její provoz téměř nic nestojí, jelikož obsluha zastávky již není a zbyla po ní pouze dělnická buňka.

Jak jsou obyvatelé s tímto problémem obeznámeni, tím si nejsem zcela jist. Nedávný článek v Pražském deníku by mohl napovídat, že jsou s plánovanými změnami srozuměni. Na druhou stranu jsem především na sociální síti Facebook sledoval překvapené reakce spojené s  komentáři jako např.: „Copak zastávka Strašnice se má rušit? Tuto informaci jsem nějak prošvihla. Jsem proti rušení, denně odtud jezdím do práce!“ Pro obyvatele okolních Strašnic tato zastávka představuje nejrychlejší dopravu do centra města. Podstatný je právě ten fakt, že zastávka Strašnice slouží především obyvatelům Strašnic. A nezmění to ani dvě nové zastávky – Eden a Zahradní město – jejichž výstavbu sice podporuji, ale nikoliv za cenu rušení stávající funkční zastávky.

 

Damián Holeček (student a obyvatel Strašnic)

 

Zdroje:

Článek v Pražském deníku: http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/stanice-vlaku-ve-strasnicich-za-tri-roky-zmizi-z-m.html
Brožura vydaná úřadem MČ Praha 10: http://www.praha10.cz/Portals/0/Repository/Bro%C5%BEura-sir-web.a87e4267-456d-4aa5-b41e-db200cdc01a1.pdf

Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •