Kterak Muammar v nouzi poznal přítele

Zatímco v ulicích Tripolisu umírá, řečeno s vůdcem revoluce, zdrogovaná mládež, venezuelský ministr Nicolas Maduro proklamuje mírové snahy své země: „Doufejme, že v příštích dnech vytvoříme výbor spřátelených zemí, které zasednou s vládou plukovníka Kaddáfího i opozicí, jež se v některých oblastech chopila zbraní, k rozhovorům,“ říká Maduro řečený latinskoamerický Molotov doslova.

Opakovaně se ukazuje, že bědnými obdivovaný Chávez se za své přátele v dobách nejtěžších rozhodně nestydí podávaje jim pomocnou ruku. Nezávisle na tom však externí přispěvatel Solidarity vypátral, že jakýsi nejmenovaný nactiutrhač se tázal, nedělá-li to všechno „náš Hugo“ – tak venezuelského vůdce častoval – jenom proto, že ho již napadlo, že potom, co se zabarikádoval ve své funkci, může skončit podobně jako jeho druh ve zbrani Kaddáfí.

Viděno očima mezinárodních vztahů se zdá, jakoby se pojmem a koncepcí „spřátelené země“ bolívarský socialismus 21. století obracel k staré dobré studenoválečné zahraniční politice, kterou představoval Sovětský svaz a jeho satelity. Když byl však prezident Chávez na tiskové konferenci tázán, není-li jeho návrh paktu spřátelených jakýmsi déjà vu, odpověděl na způsob Vlasty Buriana, že zaprvé neví, co „déjà vu“ je, a za druhé ho to uráží, neboť se neučil francouzsky. Redakce zjistila, že je to pravda – vůdce venezuelské revoluce jazyky opravdu nevládne.

Ale k věci. Potom, co se někdejší předseda PSP ČR Miloslav Vlček, povoláním traktorista, pokusil vyřešit blízkovýchodní konflikt mezi Izraelem a Palestinou, chci i já jakožto bezvýznamný student přispět svým málem do mlýna. Mezinárodnímu společenství totiž navrhuji, aby po skončení všech vojenských a výborových taškařic oběma přátelům – Hugovi a Muammarovi – bylo umožněno dožít v klidu a míru v nějakém kubánském sanatoriu za přítomnosti dobře vyzbrojených lidových milic. Podotýkám, že je nezbytné, aby zde byl Chávezovi i libyjskému Jakešovi dopřán veškerý komfort, tedy především možnost nadále se vzájemně ověšovat státními řády, kteroužto ctnost převzali po svých sovětských předchůdcích a nezanedbatelnou měrou se přičinili o její další rozvoj.

Lukáš Matoška

Odkazy:

Pro zopakování – to nejlepší z projevu Jakeše z Libye: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12546108

Guardian: http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/03/chavez-peace-mediate-west-gaddafi

Novinky: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/226726-al-dzazira-kaddafi-souhlasi-s-mirovymi-rozhovory-navrhl-je-chavez.html

(Poznámka: text je nadsazený, jak to vyžaduje glosa, pročež se ve třetím odstavci objevuje zmínka o konferenci s Chávezem, která neproběhla, a na jiném místě jsou zmíněna přízviska ministra zahraničí Venezuely a Kaddáfího, která jsou ve skutečnosti autorovou smyšleninou. Jinak se však text zakládá na pravdivých informacích: Venezuela skutečně přišla s návrhem výboru spřátelených zemí.)