V Praze se uskuteční solidární demonstrace s protestujícími Bulharkami

V Praze se uskuteční solidární demonstrace s protestujícími Bulharkami

V pondělí 26. listopadu se v bulharské Sofii uskuteční masový protest proti vlně násilí vůči ženám a queer lidem. Bulharsko na začátku roku 2018 odmítlo Istanbulskou dohodu a odmítá přijmout adekvátní opatření k řešení a předcházení genderově podmíněnému násilí, či vůbec plně uznat jeho existenci. Bulharská společnost zažívá vlnu násilí na ženách a queer lidech na ulicích, na pracovištích a v domácnostech. V důsledku domácího násilí zemřelo jen v letošním roce už 23 žen. Bulharští občané rovněž čelí snahám o osekávání sociálních práv, jako je rodičovský příspěvek, nebo dostupná předškolní péče o děti.

Skutečnost, že bulharská vláda odmítla na počátku roku 2018 ratifikovat Istanbulskou úmluvuo předcházení násilí na ženách, byl podle všeho jen vrcholek ledovce. Vespolečnosti se totiž šíří pohrdání ženami, které se kromě domácího násilíodráží také ve snaze omezit pracovní a sociální práva žen. Příkladem může býtvyjmutí péče o děti ze sféry sociálních služeb nebo zavádění naprosto neúčinnýchnástrojů proti genderově motivovanému násilí.

V Bulharskuexistují velice špatné pracovní podmínky, které souvisí s dlouhodobou astále se zvyšující mírou liberalizace a deregulace. Jak ukázala nedávná zpráva z oblasti oděvního průmyslu, zasahují tato opatření nadproporčně právěženy. Ty jsou tak navíc kvůli narušenému systému sociální ochrany ohroženy isociálním vyloučením a chudobou.

Navíc Asociace průmyslového kapitálu v Bulharsku (BICA) se velice silně snaží snížit délku i výši mateřské. Tyto snahy brání politici napříč politických spektrem a jedná se o další z příkladů útoku na postavení bulharských pracujících. K tomuto politickému tlaku dochází i přes to, že mateřská čítá v druhém roce pouhých 380 leva (přibližně 10 380 Kč) měsíčně. Společně s nedostatkem státních a obecních školek a jeslí tak břímě péče o děti padá rok od roku stále více na matky, čím je účinně vytlačuje z veřejné sféry do té privátní. 

V Praze se na podporu protestů  uskuteční solidární shromáždění před bulharskou ambasádou v Krakovské 6. Akce začíná v 18h.