Zemřel Alain Krivine, jedna z vůdčích osobností francouzského revolučního socialismu

Zemřel Alain Krivine, jedna z vůdčích osobností francouzského revolučního socialismu

Dnes, 12. března 2022, zemřel Alain Krivine, jeden z vedoucích představitelů Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), nástupnické organizace Ligue communiste révolutionnaire, jejíž kořeny sahají až revolučním událostem roku 1968.

Alain Krivine byl předním organizátorem a teoretikem revolučního socialistického hnutí ve Francii a ve světě. Je smutnou skutečností, že český čtenář se nemá možnost s jeho myšlenkami seznámit přímo a je odkázán na francouzské originály.

Photothèque Rouge/JMB

Krivine se narodil v roce 1941 ukrajinsko-židovským imigrantům, kteří prchli do Francie po pogromech na konci 19.století. Během svých studií historie vstoupil Svazu komunistických studentů, která byla napojena na tehdejší Komunistickou stranu Francie. Pro svůj postoj k důsledné destalinizaci a odmítání podpory kandidatuře François Mitterranda, byl ze Svazu studentů vyloučen. V té době už však stál na pozicích trockismu a spolu s ostatními studenty založil Revoluční komunistickou mládež (Jeunesse communiste révolutionnaire, JCR). Angažoval se v boji za alžírskou nezávislost a odporu proti válce ve Vietnamu. Byl rovněž jednou z klíčových postav revolučních událostí května 1968 v Paříži. JCR se aktivně pokoušela o vybudování jednoty mezi studenty a dělníky, čemuž tehdy aktivně bránila Komunistická strana, která zaujímala ke studentským protestům sektářský postoj. Po opadnutí protestů byla JCR gaullistickou vládou zakázána a Krivine později uvězněn. V roce 1968 se rodí Komunistický svaz (Ligue communiste), který je ale za svou fyzickou konfrontaci mítinku krajní pravice v roce 1973 rozpuštěna a rok na to jej Krivine spolu s ostatními obnovuje pod názvem, pod kterým přetrvala až do 21. století, tedy Revoluční komunistický svaz (Ligue communiste révolutionnaire, LCR). Mezi jeho blízkými spolupracovníky je i Daniel Bensaïd.

LCR byla přítomna ve všech oblastech boje, od dělnických bojů po vojenské výbory, od feministických hnutí po středoškolské a studentské mobilizace, od internacionalistických demonstrací po antirasistické a antifašistické boje, od podpory migrantů bez dokladů po akce za právo na bydlení, od koordinací po převraty v odborovém hnutí, aniž by opomíjela volební platformy. V první volební kampani z roku 1969 se Krivine stal kandidátem na prezidenta. Jeho kandidatura získala na 230 parlamentních podpisů (přičemž minimální počet bylo 100) a podporu řady veřejných intelektuálů a umělců jako byli Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Michel Leiris, Maurice Nadeau a další. Volební úspěch pak nečekaně nastane v roce 1999, kdy společná kandidátní listina LCR s Lutte Ouvrière získá přes 5 % hlasů a z Krivina se stane na jedno volební období europoslanec. V té době se jeho asistentem stal také Olivier Besancenot, mladý aktivista a pošťák, kterého Krivine přesvědčil, aby se stal kandidátem LCR v příštích prezident volbách. V nich získala 4,25 % hlasů. Tento úspěch zopakoval ještě jednou a energie spojená s Besancenotovou kampaní vedla ke vzniku Nové antikapitalistické strany (Nouveau parti anticapitaliste, NPA). Nová generace a nové organizace měly rozšířit řady stoupenců bývalé trockistické LCR.

V té době už ale Krivine odchází do důchodu. Zůstává však stále přítomný, vždy připravený zapojit se do kampaně či debaty. Navzdory názvu svých pamětí „S věkem tě to přejde“, to Krivina nikdy nepřešlo. Zůstal revolucionářem, který po celý svůj život usiloval o překonání kapitalismu a skutečnou emancipaci pracujících.


Níže přetiskujeme krátkou vzpomínku z webu Nouveau parti anticapitaliste.

Náš soudruh Alain Krivine je mrtev, jeho boje pokračují

Dnes nás ve věku 80 let opustil náš kamarád Alain Krivine. My, soudruzi z NPA, se připojujeme k zármutku jeho rodiny, jeho blízkých a všech, kteří se zapojili do bojů, jež vedl.

Více než 65 let byl Alain neúnavným aktivistou, který se účastnil všech bojů proti ničivému kapitalistickému systému, proti nespravedlnosti a za emancipaci.

Jako aktivista vyloučený z PCF, zakladatel a vůdčí osobnost JCR, LCR a poté NPA, vedoucí představitel Čtvrté internacionály, Alain nikdy nepopřel své mladické odhodlání. Pro celé generace aktivistů byl vzorem stálosti, nevyčerpatelným zdrojem a příkladným soudruhem.

Budeme vzpomínat na jeho obětavost, srdečnost a humor. Až do konce života se Alain nevzdával a nepodlehl tlaku typu „s věkem tě to přejde“.

V nadcházejících dnech budeme informovat o tryznách, které budou uspořádány, a k Alainovu životu a bojům se ještě podrobně vrátíme.

Ahoj, starouši, a díky za všechno. Bojujme dál!

Montreuil, 12. března 2022

Ti, kteří by chtěli poslat kondolenční a vzpomínkové texty, je mohou zaslat na adresu: alaink@npa2009.org.